Toplu Konut Tasarımında Dünya deneyimi ve Türkiye ile Nitel karşılaştırılması.

2009-12-31
Toplu Konut Tasarımında Dünya deneyimi ve Türkiye ile Nitel karşılaştırılması.

Suggestions

Urban-spatial analysis of mass housing environments: mapping Batıkent in search of alternatives to generic housing
Küreli Gülpınar, Ece; Balamir, Aydan; Department of Architecture (2021-3)
Living environments in Turkey are shaped with generic housing blocks implemented by public and private actors operating in the mass housing production. Despite the relative diversification and pluralism that started in the 1980s, mainstream housing practice has given rise to the spread of stereotypical patterns and types forming the morphology of cities over time. Nevertheless, alternative searches for the architecture and planning of mass housing have managed to find little gaps for realization. Batıkent ...
Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi
Gökalp, Ebru (2014-01-01)
Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapıl...
Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
An analysis of stock splitz in the İstanbul Stock Exchange
Yılmaz, Işıl Sevilay; Rhoades, Seza Danışoğlu; Department of Business Administration (2003)
The primary purpose of this study is to test the validity of the trading range hypothesis as a basis for stock split decisions of Turkish companies. In the first part, the liquidity effects of stock splits on Turkish stocks are examined. Second, the optimal trading ranges for different-sized firms and firms with different investor bases are determined. Finally, the main empirical question of the study is analyzed by testing whether or not Turkish firms whose share prices rise above their optimal trading ran...
Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği
Kose, Tekin; Çınar, Süleyman Kürşat (2019-12-01)
Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. V...
Citation Formats
A. Balamir, “Toplu Konut Tasarımında Dünya deneyimi ve Türkiye ile Nitel karşılaştırılması.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58897.