Anadoludaki Bazı Ortaçağ Anıtlarındaki Sırlı Tuğla Çinilerin Teknolojik Özellikleri Ve Koruma Sorunları.

2010-12-31

Suggestions

Anadolu' daki bazı üst tersiyer havzalarının evrimi ve ekonomik potansiyeli için tip alan çalışması: Güneybatı Çankırı havzası
Günal Türkmenoğlu, Asuman; Koçyiğit, Ali; Özalp, Tamer(1994-12-01)
Güneybatı Çankırı havzasının jeolojik evrimi, ve ekonomik potansiyeli, saha çalışmaları, mineralojik-petrografık analizler ve uzaktan algılama metodu ile araşünlmıştır. Saha çalışmaları seçilen 8 tip alanda ayrıntılı olarak yürütülmüş, jeolojik harita ve ölçülü stratigrafık kesitler hazırlanarak genel ve yapısal jeolojik özellikleri ile jeolojik ortamları incelenmiştir. Kayaçlarm mineralojik-petrografik özellikleri optik mikroskop ile belirlenerek, kil mineral analizleri X-ışınlan toz difraktometresi ile ya...
Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi
Peker, Ali Uzay (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006-12-01)
Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol g...
Anadolu İkonografyasında Taçlar ve Dervişler
Soykut, Mustafa (Aryan Books International, 2008-04-01)
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı: Sanat ve Mimarlık
Peker, Ali Uzay (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006-12-01)
A comparative formal investigation of the bath-gymnasium complex plan type in roman asia minor as a reflection of romanization and urban renewal
Dinler, Oya; Güven, Suna Naziyet; Department of History of Architecture (2007)
This thesis investigates the formal aspects of the bath-gymnasium complex plan type which was developed in Asia Minor during the Roman era in relation to the development of the the imperial thermae in Rome, the capital city of the Roman Empire. Close resemblances in the architectural configuration of bath-gymnasium complexes and imperial thermae are analyzed in order to provide complementary insight concernin the evolution of Roman bath architecture and bathing tradition. The comparative investigation of th...
Citation Formats
E. N. Saltık, “Anadoludaki Bazı Ortaçağ Anıtlarındaki Sırlı Tuğla Çinilerin Teknolojik Özellikleri Ve Koruma Sorunları.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58903.