Fpga Üzerinde Stereo Görüntü Alımı, Stereo Analizi Ve Derinlik Çıkarılması

2011-12-31
Bu projede, kameralardan stereo görüntü alma, kamera kalibrasyonu ve stereo analizi ile derinlik çıkarma FPGA üzerinde gerçekleştirilecektir. Daha önce vermiş olduğumuz ve bu dönem tamamlamak üzere olduğumuz BAP projemizde (BAP-2008-03_01_04 - 3B Sahnelerde Nesnelerin Bölütlenmesi ve Kategorize Edilmesi) stereo kameralardan görüntü almak, kamera kalibrasyonu, stereo analizinin yapılması, derinlik çıkarmak gibi adımlar için algoritmalar belirlenmiş, geliştirilmiş ve yazılımsal olarak gerçeklenmiştir. Önerilen bu projede ise bu algoritmaların bir kısmının FPGA üzerinde donanımsal olarak gerçeklenmesi yapılacaktır.

Suggestions

RF MEMS Kapasitörler ile Rezonans Frekansi Ayarlanabilen Antenler
Erdil, Evren; Topallı, Kaan; Ünlü, Mehmet; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Akın, Tayfun (2006-09-06)
Bu bildiride, MEMS teknolojisi ile üretilen rezonans frekansı ayarlanabilir dikdörtgensel yarık ve mikroşerit yama anten yapıları sunulmuştur. İki yapıda da RF MEMS kapasitörler elektrostatik kuvvetle hareketlendirilerek yapıların eşdeğer sığaları değiştirilmiş ve rezonans frekansları ayarlanabilmiştir. Benzetim ve ölçüm sonuçlarına göre her iki yapı için rezonans frekansında 1 GHz’e yakın kaymalar elde edilmiştir.
RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama ve Güç Bölücü Devreleri
Ünlü, Mehmet; Sağkol, Hüseyin; Topallı, Kaan; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Demir, Şimşek; Koç, Seyit Sencer; Akın, Tayfun (2002-09-18)
Bu çalışmada RF MEMS teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ayarlanabilir empedans uyumlama ve güç bölücü devrelerinin tasarımı ve üretimi sunulmaktadır. Ayarlanabilir empedans uyumlama devresi üç kütüklü (triple stub) uyumlama teorisi üzerine tasarlanmıştır. Kütüklerin boylarını değiştirilebilmesi ve gerekli geçirileri ekleyebilmesi kütüklerin üzerine yerleştirilmiş MEMS anahtarlarla sağlanmaktadır. İki uyumlama devresi kullanılarak tasarlanan güç bölücü ise, ayarlanabilir olduğundan, giriş gücünü, herh...
Gpu Üzerinde Paralel Çalışacak Şekilde Sonlu Eleman Tabanlı Akış Çözücüsü Geliştirilmesi Ve Biyolojik Akış Benzetimleri İçin Kullanımı
Sert, Cüneyt(2010-12-31)
Bu projede En Küçük Kareler Sonlu Eleman Tekniği Kartezyen Ağlarda Kullanılacak ve NVIDIA-CUDA programlama araçları kullanılarak graifk kartları (GPU) üzerinde paralel çalışabilecek akış çözücüsü geliştirilecektir. Geliştirilecek olan çözücü biyolojik akış çözümlerinde kullanılacaktır.
RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama Devresi
Ünlü, Mehmet; Topallı, Kaan; Demir, Şimşek; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Koç, Seyit Sencer; Akın, Tayfun (2006-09-06)
Bu çalışmada RF MEMS teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ayarlanabilir empedans uyumlama ve güç bölücü devrelerinin tasarımı ve üretimi sunulmaktadır. Ayarlanabilir empedans uyumlama devresi üç kütüklü (triple stub) uyumlama teorisi üzerine tasarlanmıştır. Kütüklerin boylarını değiştirilebilmesi ve gerekli geçirileri ekleyebilmesi kütüklerin üzerine yerleştirilmiş MEMS anahtarlarla sağlanmaktadır. İki uyumlama devresi kullanılarak tasarlanan güç bölücü ise, ayarlanabilir olduğundan, giriş gücünü, herh...
Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Çiçek, Burak Can; Akgöz Bingöl, Aslı; Köksal, Gülser (null; 2018-06-27)
Bu çalışmada, yeni nesil füze sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi için Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) ve yenilikçi ürün geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen müşterinin sesi çalışması, Kalite Evi ile müşteri gereksinimlerinin teknik sistem özelliklerine ve önceliklerine çevrilmesi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle müşteri gereksinimlerine öncelik ataması yapılması, Fonksiyon Göçerimi yoluyla kritik ürün fonksiyonlarının belirlenmesi, çelişen teknik özelliklerin...
Citation Formats
İ. Ulusoy, “Fpga Üzerinde Stereo Görüntü Alımı, Stereo Analizi Ve Derinlik Çıkarılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58956.