Hide/Show Apps

Linyit Kömürünün Piroliz Ve Yanma Özelliklerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak Analizi

Bu projede, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkartılan ve farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip Türk linyitlerinin yanma özelliklerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında yapılacak deneylerde 100 mikron civarındaki çeşitli linyit yataklarından edilmiş ve farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip linyit parçacıkları sıcaklığı hassas bir şekilde kontrol edilen ortama beslenecektir. Proje ile kömürlerin Termogravimetrik Analizör (TGA) yardımıyla termal ve oksidatif kararlılıkları ve içerdiği uçucu madde miktarları, yanma sırasında ısı alınan ve ısı verilen yanma aralılıkları, Fourier Transform Kızıl Ötesi Analizörü (FTIR) ile de yanma ile çıkan gazların ne olduğu ve bu gazların oranları incelenecektir. ODTÜ Merkezi laboratuarda bulunan Thermogravimetrik Analiz (TGA)ve Fourier Transform Enfraruj Spektrometre Sistemi (FTIR) kullanılacaktır. Bu incelemeler inert gazın CO2 ve N2 olduğu ortamlarda oksijen oranın %0'dan %100'e kadar artırılması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu deneysel çalışmalar proje kapsamında lisansının alınması planlanan COSILAB programı kullanılarak bilgisayar ortamında simule edilecektir. Bu simulasyon çalışmalarının TGA ve FTIR verileri ile validasyonu gerçekleştirilecektir. COSILAB programı ile yapılacak modellemeler Türk linyitlerinin yanma karakteristiklerinin modellenmesi, yanmanın kinetik ve termodinamik açısından karakterize edilebilmesi açısından büyük öneme sahiptir.