Bina Bilgi Modelleri (building İnformation Models-Bım) Ve Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojileri (rfıd) Arasında Veri Ve Bilgi Transferi İçin Gereken Veri Protokollerinin Belirlenmesi

2010-12-31
Erğan, Semiha
İnşaat projelerinin yönetiminde farklı bilgi teknolojilerinin kullanımı ve farklı algılayıcı (sensör) uygulamaları, bu teknolojiler arasında birlikte-çalışılabilirliğin, farklı uygulamalar arasında kayıpsız veri aktarımının ve alışverişinin nasıl sağlanacağı sorularını da beraberinde getirmektedir. Bu teknolojiler arasında bulunan, bina bilgi modelleri (BIM) ve radyo frekanslı tanımlama (RFID) teknolojileri büyüyen ve sıkca kullanılan uygulamalar olarak, özellikle incelenmesi gereken teknolojiler arasında belirginleşmektedir. Bina bilgi modelleri (BIM), özellikle, yurtdışında faaliyet gösteren yüklenici firmalar tarafından kullanılmaktadır. Bina bilgi modelleri, projenin tasarımından itibaren yaratılan ve paylaşılan proje bilgilerini, bütünleşik bir şekilde elektronik ortamda saklayan ve farklı proje gruplarının bilgi alışverişini sağlayan bir teknolojidir. Bina bilgi modellerinin uygulama alanları arasında; planlama, maliyet analizi ve farklı yüklenici firmaların (örneğin tesisat, elektrik ve inşaat) geliştirdiği modeller arasında koordinasyon gibi alanlar bulunmaktadır. Radyo frekanslı tanımlama (RFID) teknolojisi de, bina bilgi modelleri gibi, proje grupları arasındaki kesintisiz bilgi akışını düzenleme sürecinde kullanılmaktadır. Bu teknoloji, takibi yapılacak elemanlara eklenen ve içerisinde bilgi saklayabilen akıllı etiketler, ve bu etiketlerdeki bilgiyi okumayı ve yeni bilgi ekleyip/çıkarmayı sağlayan bir okuyucu ve anten grubundan oluşmaktadır. RFID teknolojisi, zor inşaat koşullarına dayanıklılık göstermekte ve yapı elemanları için tasarım, yapım ve sonrasında kullanım aşamalarında gereken bilgileri saklayabilmektedir. Önerilen bu araştırma projesinin genel amacı, bina bilgi modelleri ve radyo frekanslı tanımlama (RFID) teknolojileri arasında, veri kaybı olmaksızın haberleşmeyi ve kayıpsız veri aktarımını sağlayacak data protokollerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda; (a) bina bilgi modellerini oluşturmada mimarlık, mühendislik ve yapım endüstrilerine özel olarak geliştirilmiş ve kullanılan data standartları, ve (b) RFID teknolojisinin çalışmasını sağlayan data protokolleri irdelenecektir. İncelenen data standartları ve protokolleri arasında, her iki teknoloji arasında bilgi akışını ve alışverişini sağlayacak olanlar belirlenip, ortak çalışmayı sağlayacak bir bilgi modeli oluşturulacaktır.

Suggestions

Kaynak Dengeleme Problemine Öncelikli Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Bir Yaklaşım
Altun, Murat; Sönmez, Rifat; Akçamete Güngör, Aslı (2016-10-27)
İnşaat yapım projelerinin iş programınının hazırlanmasında sadece kritik yol yöntemine (KYY) başvurulması, kaynakların kullanımında dalgalanmalara yol açarak, etkin bir kaynak kullanımının yapılamamasına sebep olabilmektedir. Kaynak dengeleme problemleri (KDP), süre optimizasyonu ile birlikte kaynak optimizasyonunu da dikkate alarak, etkin bir kaynak planlaması yapılmasını amaçlamaktadır. Literatürdeki mevcut çalışmalar özellikle iş gücü ve makine kullanımından kaynaklanan maliyetl...
Placement of 5G RAN slices in multi-tier open RAN 5G networks with flexible functional splits
Sarıkaya, Egemen; Onur, Ertan; Department of Computer Engineering (2021-9)
The network slicing concept has gained much attention with the development of software-defined network and network function virtualization technologies, enabling logically isolated networks for different purposes in the same network infrastructure. The virtualization of network functions enables functional split of radio access network functions, which can fulfill different 5G radio access network requirements. Functional split can be expressed as deciding the distribution of radio access network functional...
Üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının öz-düzenleme becerilerine etkisinin araştırılması
Ay, Zeynep Sonay; Bulut, Safure (2017-04-01)
Yapılan çalışmalarla bir sınıf içi öğretim yöntemi olarak sorgulamaya dayalı yaklaşımın öğrencinin aktif katılımını desteklediği, merak duygusunu uyandırdığı, motivasyonunu arttırdığı ve konuya odaklanmalarını kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın da amacı üst bilişsel sorgulamaya dayalı problem çözme yaklaşımının sınıf öğretmen adaylarının matematikte öz düzenleme becerilerine etkisi araştırmaktır. Öntest-sontest deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak yapılandırılan bu çalışma İç Anadolu ...
3D imaging via binary wavefront modulation for lidar and machine vision applications
Yüksel, Çağdaş Anıl; Yüce, Emre; Department of Micro and Nanotechnology (2020-11-2)
Autonomous vehicles have proven to be very efficient in daily routine jobs and their impact will continue to increase given the recent developments in artificial intelligence, boosted by increased computation capacity. These vehicles are generally equipped with 2D imaging sensors and asked to accomplish tasks in a 3D world, which hamper their functionalities. In this study, we experimentally investigate and develop 3D imaging technologies. We first demonstrate colorful 3D imaging via time of flight me...
Design, fabrication, and measurement of efficient beam-shaping reflectors for 5G mm-wave applications
Karaova, Gökhan Çağlayan; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-5)
In this study, an optimization procedure to design corrugated passive metallic reflectors for the fifth-generation millimeter wave (5G mm-wave) applications, as well as the fabrication and measurement of the designed reflectors, are presented. Such reflecting surfaces can be used as passive repeaters in both indoor and outdoor applications to change the field coverage by redirecting incident beams into desired directions with controllable power distributions. The design procedure includes a heuristic optimi...
Citation Formats
S. Erğan, “Bina Bilgi Modelleri (building İnformation Models-Bım) Ve Radyo Frekanslı Tanımlama Teknolojileri (rfıd) Arasında Veri Ve Bilgi Transferi İçin Gereken Veri Protokollerinin Belirlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59035.