A Probability Based Seismic Loss Model Concerning The Common Concrete Buildings İn Turkey

2010-12-31
Akkar, Dede Sinan
Kapsam Bu çalışmada Türkiye'deki betonarme yapıların karakteristik özellikleri ve bu binaları temsil eden modeller ile deprem davranışı incelenecektir. Ayrıca yer hareketi seçme ve bu hareketlere ait genliklerin ölçeklendirilmesine (ground-motion scaling) dair yöntemler ele alınacak, yapısal davranımdaki saçılımın (dispersiyon) azaltılmasını hedefleyen bir yöntem geliştirilecektir b. Yöntem Türkiye'deki betonarme yapı stoğunu temsil eden veritabanları incelenecek ve elde edilen sonuçlar ışığında 3 boyutlu analitik modeller tasarlanacaktır. Daha sonra gerçek yer hareketi kayıtlarını seçme ve ölçeklendirme hususu incelenecek, geliştirilecek yöntem ile yer hareketi değişkenliğine bağlı yapısal davranımdaki belirsizlik azaltılmaya çalışılacaktır. Bu yöntem öncelikle tek serbestlik dereceli sistemler ile analiz edilecek, böylece yapısal özelliklere bağlı karmaşık faktörler sonuçlara etki etmeyecektir. Çalışmanın son kısmında ise daha önce elde edilen 3 boyutlu modellerden yapı davranışını temsil eden çerçeveler seçilecek, çok serbestlik dereceli bu sistemlerin doğrusal olmayan zaman tanım alanı analizleri gerçekleştirilecektir. c. Beklenen Sonuç Bu çalışmada yer hareketi genliklerinin ölçeklendirilmesi için kullanılabilecek bir yöntem önerilmesi hedeflenmektedir. Önerilecek metot yer hareketi değişkenliğine bağlı saçılımı düşürürken, deprem olayının jeofiziksel temellerini de muhafaza etmeyi amaçlayacaktır. Ayrıca Türkiye'deki betonarme yapı stoklarının istatistiksel sonuçları elde edilecek, bunları temsil eden 3 boyutlu analitik modellerin ölçeklendirilmiş gerçek yer hareketi kayıtları ile analizleri yapılacaktır. Böylece Türkiye'deki binaları deprem davranışı ve yer hareketi değişkenliğinin bu davranışa etkisi incelenmiş olacaktır.
Citation Formats
D. S. Akkar, “A Probability Based Seismic Loss Model Concerning The Common Concrete Buildings İn Turkey,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59037.