KAZIKLI TEMELLERİN OPTİMUM TOPOLOJİK YERLEŞİMİ İÇİN HIZLI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
Türkiye’nin en yüksek 10 binası, geçtiğimiz beş yıl içerisinde yapılmıştır. Yüksek binaların yapımında ise temel tasarımı en önemli konu olmaktadır. Kat sayısının artışıyla zemine aktarılan yük, zeminde tölere edilebilecek oturma sınırlarının veya zeminin taşıyabileceği yük seviyesinin aşılmasına yol açmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, yüksek bina tasarımlarının büyük bir çoğunluğunda derin temeller, bu çalışma çerçevesinde kazıklar tasarlanmaktadır. Ancak, bu derin temellerin bina maliyetine katkısı oldukça büyük olmaktadır. Klasik yöntemde, tasarımcılar bina yükünü belirledikten sonra, bina yükünü kazığın taşıma kapasitesine bölerek tüm temel alanına kazıkları yaymaktadırlar. Bu yöntem, hesaplama süresi olarak kısa olmasına rağmen, temel sisteminin gereksiz olarak oldukça yüksek maliyetlere yükselmesine neden olmaktadır. 3 boyutlu paket sonlu elemanlar programının yaygınlaşmasıyla yapı-zemin analizinin yapılması daha da kolaylaşmıştır. Bu programlar ile radye temelin taşıma gücüne katkısı daha iyi modellenebilmektedir. Bu çalışmada 3 boyutlu sonlu elemanlar programları kullanılarak kazıklı temellerde topoloji optimizasyonu problemi çözülecektir. Bu çözümlerin hızlı yapılabilmesi icin yapay zeka algoritmaları kullanılacak ve böylelikle son kullanıcıya pratik bir dizayn aracı sunulacaktır. Elde edilecek sonuçlar Türkiye ve dünya ülkeleri açısından pratik anlamda değer taşımaktadır.

Suggestions

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNİ TEMELLERİNİN UZUN VADELİ TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ LABORATUAR MODEL TESTLERİ
Huvaj Sarıhan, Nejan; Karamanli, Ata Firat(2018-12-31)
Açık denizlerde rüzgar türbinleri şiddetli ve tekrarlı, düşey ve yanal yüklere maruz kalan uzun ve narin kule tipi yapılardır, ve bu türbinlerin deniz tabanı zeminine yerleştirilecek olan temelleri önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Bu projenin amacı açık deniz rüzgâr türbini keson ve tekil kazık temellerinin tekrarlı yükler altındaki uzun vadeli davranışlarını laboratuvar ortamında incelemek ve elde edilecek veriler ile sayısal modellerin oluşturulmasına olanak sağlayacak formülasyonlar geliştirmektir. Pr...
YAYGIN ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ve YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SUYA DOYGUN OLMAYAN ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Toker, Nabi Kartal; Kenanoğlu, Melih Birhan(2018-12-31)
Suya doygun olmayan zeminlerle birçok geoteknik mühendisliği problem ve uygulamalarında karşılaşılmaktadır. Doygun olmayan zeminlerde su ve havanın beraber boşluklarda bulunmasından dolayı, iki fazlı doygun zemin mekaniği modellerinde bulunmayan, su-hava arayüzündeki yüzey gerilmesi gibi faktörler zeminin davranışlarına ve onu modellemeye yarayacak parametrelere etki eder. Ancak bu husus, doygun olmayan zeminleri incelemek için uygun bünye denklemlerinin kısıtlı olması, geliştirilmiş deneysel yöntemlerin yü...
Püskürtülen İnce Kaplamaların Elastik Özelliklerinin Ve Çekme Dayanımlarının Belirlenmesi.
Öztürk, Hasan(2013-12-31)
İlk olarak 1980’li yılların sonlarında Kanada’da kullanılmaya başlanan Püskürtülen İnce Kaplama (PİK) ülkemizde daha yeni kabul görmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Gelecekte madencilik sektöründe farklı alanlarda da kullanılması üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmacıların bu malzemenin fiziksel özelliklerine ilişkin kapsamlı deney sonuçları ve görüşleri mevcuttur. Ancak bu çalışmaların hepsi malzemenin davranışının doğrusal elastite teorisinde uyduğu varsayılarak yapılmış olmasına rağmen şimdiye ...
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen ve gelme potansiyeli olan şev duraysızlıkların yaratmış olduğu tehlikeler ilçenin bu alanlarda yerleşimi sebebiyle büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tehlike altındaki bölgeler için mühendisliksel yaklaşımlarla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmeli ve bunlara bağlı olarak ıslah çalışmaları yapılmalı ve önlem ölçümleri alınmalıdır. Yapılması planlanan bu çalışmaların asıl amacı, ilçenin güvenliğini sağlayacak somut önlemlerin alınmasıdır. Bunun için, şe...
Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Yousefi Bavil, Karim; Öner, Gökalp(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilmesini kapsamaktadır. Çalışma alanı Kuzey Anadolu Fay Sistemi ve onun alt fay kuşaklarına yakın, kıta içi rejimin etkisiyle fay kontrollü olarak oluşmuş bir çöküntü ovası olan Orta ovasının kuzey kısmında yer almaktadır. Önerilen proje, çalışma alanında araştırma çukurlarının açılması, örsel...
Citation Formats
O. Pekcan, “KAZIKLI TEMELLERİN OPTİMUM TOPOLOJİK YERLEŞİMİ İÇİN HIZLI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59071.