Şekil Hafızalı Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu.

2011-12-31
Bu proje kapsamında bir termoplastik ve bir de termoset malzeme kapsamında çeşitli iletken dolgu malzemeleri kullanarak şekil hafızalı polimer kompozitlerinin hazırlanması planlanmaktadır. Termoplastik polimer bazlı kompozit malzeme, bir çift vidalı ekstrüder vasıtasıyla, ve termoset bazlı sistem ise bir mekanik karıştırıcı ve gerekli kalıplar kullanılarak hazırlanacaktır. Kompozitler mekanik, termal, iletkenlik, şekil geri kazanım özellikleri ve morfolojileri açısından karakterize edilecektir. Genel olarak, hazırlanan malzemelerin ısıl tetikleme ile şekil geri kazanım oranları 0.9’dan yüksektir. Malzemelerin aynı zamanda mekanik özelliklerini korudukları gözlemlenmiştir.

Suggestions

Şekil Hafızalı Çok Katmanlı Kompozitlerin Hazırlanması ve Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2017-12-31)
Bu çalışmada, kırılgan ve yalıtkan özelliklere sahip bir termoplastik olan polistirene özelliklerini iyileştirmek amacıyla hem karbon nanotüp eklenerek hem de bunlara modifikasyonlar uygulayarak, mekanik özelliklerini kaybetmeden elektriksel ve termal şekil hafıza özelliklerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca en yüksek mekanik özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip kompozit bileşimi belirlenerek, tabakalar halinde hazırlanacak olan kompozitler karbon dokuma ile birleştirilerek çok katmanlı kom...
Grafen Oksit ve Polimer Esaslı Aerojel Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Bat, Erhan; Doğan, Öznur(2016-12-31)
Grafen ve türevlerinden elde edilen üç boyutlu yapıların elektrod, sensör, katalizör, kompozit malzeme, doku mühendisliği iskelesi, adsorban malzemeler gibi birçok değişik uygulaması mevcuttur. Önerilen projede, boyut kontrollü bir şekilde üretilen grafen oksit üzerine değişik özelliklerde polimerler aşılanarak hibrid yapıda aerojeller üretilecektir. Aşılanan polimerler ile aerojelin organik atık ve ağır metal iyonlarını adsorplama kapasitesinin ençoklaştırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın ileride ODTÜ'de...
Katalitik Tepkimelerin Gaz Fazında İncelenmesi
Üner, Deniz(2011-12-31)
Bu proje çerçevesinde gaz fazında katalitik tepkimeleri inceleyen sistemimizde yer alan Gaz kromatografının otomatik örnekleme vanası yenilenecektir. Bu gaz klromatografının bağlı olduğu analiz sisteminde aşağıda başlıkları yer alan çalışmalar yürütülkmektedir: 1. metanın kuru riformlanması: Bu çalışmada biyogazın doğal ürünleri olan karbondioksit metan karışımı katalitik olarak riformlanmakta ve Hidrojen carbon monoksit karışımı olan sentez gazı elde edilmektedir. Sentez gazı endüstriyel olarak pek çok...
Mezogözenekli, Alumina Esaslı Ve Nanoyapılı Katalizörler İle Dimetil Eter Sentezi.
Doğu, Timur(2011-12-31)
Bu proje kapsamonda alternatif dizel yakıtı olarak bilinen dimetil eter sentezi için mezogözenekli alumina esaslı yeni katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve aktivite testleri planlanmıştır. Dimetil eter sentez gazından üretilebilecek önemli bir petrol dışı bir yakıt alternatifidir. Katalizör daha önce laboratuvarımızda geliştirilmiş olan mezogözenrkli malzeme sentez yöntemi kullanılarak sentezlenecektir. Katalizör test sistemi laboratuvarımızda mevcuttur. Katalizörlerin aktivite ve seçimlilikleri test...
Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2014-12-31)
Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim me...
Citation Formats
G. Bayram, “Şekil Hafızalı Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59112.