Hide/Show Apps

Şekil Hafızalı Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu.

Bu proje kapsamında bir termoplastik ve bir de termoset malzeme kapsamında çeşitli iletken dolgu malzemeleri kullanarak şekil hafızalı polimer kompozitlerinin hazırlanması planlanmaktadır. Termoplastik polimer bazlı kompozit malzeme, bir çift vidalı ekstrüder vasıtasıyla, ve termoset bazlı sistem ise bir mekanik karıştırıcı ve gerekli kalıplar kullanılarak hazırlanacaktır. Kompozitler mekanik, termal, iletkenlik, şekil geri kazanım özellikleri ve morfolojileri açısından karakterize edilecektir. Genel olarak, hazırlanan malzemelerin ısıl tetikleme ile şekil geri kazanım oranları 0.9’dan yüksektir. Malzemelerin aynı zamanda mekanik özelliklerini korudukları gözlemlenmiştir.