Hide/Show Apps

Lateritik Nikel Cevherlerinin Basınç Altında Liç Edilmesi Ve Nikel-Kobalt Hidroksit Eldesi

Bu araştırma projesi numune temini, numunenin fiziksel, kimyasal ve mineralojik karakterizasyonu, basınç altında otoklavda yapılacak liç deneyleriyle nikel ve kobaltın çözeltiye alınması, çözeltinin Fe, Cr, Al'dan temizlendikten sonra nikelin çöktürülerek Ni-Co hidroksit (MHP) çökeleği halinde elde edilmesini kapsamaktadır. Böylece laterik tipteki bir nikel yatağı için en uygun hidrometalurjik değerlendirme yöntemi olan basınç altında liç, laboratuvar ölçekte yerli bir cevher üzerinde denenmiş olacaktır.