Metal Biyosit Aşılanmış Antibakteriyel Silika Tozların Üretilmesi

Bakteriyel mikroorganizmaların çoğalmasına engel olup, yok edilmesi işlevlerini yerine getirecek malzemelerinin geliştirilmesi bu mikroorganizmaların insan sağlığına olan etkilerini an aza indirmek yönünde önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda projenin amacı antibakteriyel özellik gösterecek silika tozlarının üretilmesidir. Silika tozlarında antibakteriyel özellik metalik biyosit (gümüş ve/veya bakır) aşılanarak sağlanacaktır. Projede, antibakteriyel toz sentezlenmesi sol-jel esaslı üretim süreçlerinin kullanarak gerçekleştirilecektir. Silika kaynağı olarak organik metal oksitlere yerine inorganik sodyum silikat solüsyonu (cam suyu) kullanımına dayanan üretim süreçleri öngörülmektedir. Bu yaklaşımın endüstriyel ölçekte toz üretimi için ekonomik yönden daha anlamlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu üretim süreci organik silaka kaynaklarının kullanıldığı üretim süreçlerine oranla daha temiz ve çevre uyumlu niteliktedir. Projedeki diğer bir amaç ise uzun süre antibakteriyel özellik gösterecek bozunuma dayanıklı metalik biyosit aşılanmış silika tozlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlanmasıdır. Bu doğrultuda üretim süreç parametreleri sistematik olarak belirlendikten sonra, tozların antibakteriyel özelliklerinin niceliksel ve niteliksel olarak ölçülmesi hedeflenmektedir.