Çinko Oksit Zno Nanotelleri-I Işık Yayan Diyotların Geliştirilmesi

2010-12-31
Bu projenin kapsamı hidrotermal yöntem ile üretilen çinko oksit (ZnO) nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı, verimli ve de bükülebilir ışık yayan diyotları geliştirmek ve özelliklerini sistematik olarak incelemektir.
Citation Formats
H. E. Ünalan, “Çinko Oksit Zno Nanotelleri-I Işık Yayan Diyotların Geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59221.