Hide/Show Apps

Çinko Oksit Zno Nanotelleri-I Işık Yayan Diyotların Geliştirilmesi

Bu projenin kapsamı hidrotermal yöntem ile üretilen çinko oksit (ZnO) nanotelleri, optik açıdan aktif bileşen olarak kullanan, ucuz, çevreye duyarlı, verimli ve de bükülebilir ışık yayan diyotları geliştirmek ve özelliklerini sistematik olarak incelemektir.