Hide/Show Apps

Biyomedikal Uygulamalar İçin Ti-6al-4v Köpüksü Malzemelerin Soğuk İzostatik Pres İle Üretimi Ve Yorulma Davranışının Karakterizasyonu

2011-12-31
Bor, Ali Şakir
Sert doku görevi görecek olan biyomalzemelerin, ortopedik protezlerin ve dişçilikte kullanılan implantların, hem kemiğe benzer mekanik özellikte hemde iyi korozyon dayancına sahip ve biyolojik olarak dokuyla uyumlu olmaları gerekmektedir. Günümüze kadar bu amaçla paslanmaz çelik, Co-Cr esaslı alaşımlar, titanyum ve alaşımları metalik biyomalzemeler olarak kullanılmıştır. Bu alaşımlar içerisinden, en çok üretilen titanyum alaşımı olan Ti-6Al-4V, biyouygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak hacimli metallerin elastik modülleri ile sert dokunun elastik modülü arasında oldukça büyük bir fark vardır.Bu fark gerilim perdeleme denilen soruna yol açmaktadır. Bu sorunun farklı gözenek miktarlarına sahip Ti-6Al-4V alaşımı köpükleri kullanılarak aşıldığı görülmüştür. biyomedikal uygulamalarda, özellikle de implant kullanımında gözenek dağılımı büyük önem arz etmektedir. Bu sebepten dolayı dış bölgesi kemiğin içeri büyüyüp entegre olmasına imkan sağlayacak yüksek gözenek oranına sahip, çekirdek bölgesi ise vida vs, takılmasına elverişli, işleme kolaylığı sağlayacak yoğun yapıya sahip parçaların üretimi projenin temel amacını oluşturmaktadır. Önceki yıldan devam etmekte olan projede homojen gözenek dağılımına sahip Ti-6Al-4V köpüksü metallerin yorulma davranışlarının karakterizasyonun devam edilecektir. Öte yandan, üretim parametrelerinin optimizasyonunu müteakiben kademeli gözenek yapısına sahip Ti- 6Al-4V numuneler üretilerek karakterizasyonları yapılacaktır.