POLİLAKTİT / KRİSTAL SELÜLOZ BİYOKOMPOZİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2015-12-31
Günümüzde endüstriyel uygulamalarda kullanılan polimerler büyük oranda petrol kaynaklı hammaddelerden elde edilmektedir. Bu durum enerji sektöründe olduğu gibi plastik sektöründe de “petrole bağlılık” olgusu yaratmaktadır. Poli(laktik asit), diğer adıyla polilaktit (PLA), monomeri (laktik asit) mısır, patates gibi nişasta kaynaklarından üretilen bir biyopolimerdir. Son yıllarda biyolojik uygulamalarda kullanımı yaygınlaşsa da; PLA, özellikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan mekanik ve ısıl özelliklere, ve atmosferik koşullara (UV, nem, sıcaklık) karşı yaşlanma direncine yeterince sahip değildir. Bu projede PLA’nın mühendislik uygulamaları için gerekli olan özelliklerini artırmak amacıyla “mikrokompozit yaklaşımı” uygulanacak ve takviye malzemesi olarak “Kristal Selüloz” kullanılacaktır. Selüloz doğada en bol bulunan organik malzemedir. Yapısında amorf ve kristal kısımlar bulunmaktadır. Amorf kısımlar birbirlerine zayıf bağlar ile bağlıdır ve bu kısımlar selülozun mukavemet ve ısıl direnç gibi özelliklerini güçsüzleştirirler. Bu nedenle, amorf yapı selülozdan ayrılmalıdır. Kristal selüloz ise α-selüloz adı verilen özel bir sınıftan elde edilir ve yapısında amorf kısım bulunmaz. Bu kısımdaki glukoz üniteleri birbirlerine glikozit bağları ile bağlıdır. Bu lineer selüloz zincirleri suda çözünmez, reaktiflere karşı dirençlidir ve malzemelerin mekanik ve ısıl özelliklerini güçlendirirler. Ayrıca kristal selüloz nucleation agent görevi görerek kristallenmeyi artırmaktadır.

Suggestions

Katman Katman Kaplama Tekniği Kullanılarak Metal Nanoparçacıkları ile Analit Arasındaki Uzaklığın Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Saçılması Sinyallerine Etkisi
Ertaş, Gülay(2015-12-31)
Yüzeyde güçlendirilmiş Raman veya yüzeyde güçlendirilmiş floresan gibi yüzeyin optik özelliklerinden etkilenen teknikler ile ilgili çalışmalar, hem temel yönleri ile hem de nanoteknoloji, biyoanaliz ve klinik uygulamlarda geniş yer bulmaları nedeni ile çok önemlidir. Oldukça karmaşık modern cihazlar ile tek molekül tayinlerini yapılabilmekle birlikte, rutin biyomedikal uygulama alanları için Raman sinyallerinde artış sağlamak önemli olmaktadır.Bu proje kapsamında ara yüzey kalınlığının YGRS sinyallerine ola...
KAOLEN ARA KATKILI KÖMÜR YATAKLARINDAKİ GANG KAOLENİN SENTETİK ZEOLİT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Toksoy Köksal, Fatma; Akata Kurç, Burcu(2018-12-31)
Trakya havzasındaki kömür yataklarında yaygın olan ve güncel endüstriyel kullanıma uygun olmaması nedeniyle gang / atık olarak kabul edilen kaolen tipi killerin kullanım alanı çok geniş olan zeolit oluşturulmasında kullanılabilirliğini belirleyerek ekonomiye kazandırılması için ön çalışma olacaktır.
KARBON NANOTÜP – POLİLAKTİK ASİT NANOKOMPOZİTLERİ
Öztin, Osman Cevdet; Açık, Eda; Erpek, Canan Yeniova(2014-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
NiMH Bataryalar için Pozitif Elektrod Malzemesinin Geliştirilmesi
Öztürk, Tayfur; Eyövge, Cavit(2017-12-31)
Bu projenin amacı NiMH bataryalara için üstün özellikli pozitif elektrod malzemesinin geliştirilmesidir. Bu amaçla klasik üretimden farklı olarak Ni(OH)2 termal plazmadan geçirlerek olabildiğince küçük parçaçıklı olarak üretilecektir. Çalışma parçaçık boyutuna ve elektrod mimarisine bağlı olarak bağlı Ni(OH)2 pozitif elektrod performansının belirlenmesini amaçlamaktadır.
Poli(laktik Asit) Bazlı Nanokompozitlerin: Mekanik, Isısal Ve Reolojik Özellikleri Ve Morfolojisi
Yılmazer, Ülkü(2013-12-31)
Çevre bilincinin artmasıyla biyobozunur malzemelere olan ilgilinin arttığı şu günlerde, özellikle ambalaj ve otomotiv sektöründe biyobozunur polimerlerin kullanımı hızla artmaktadır. Atık ve hammadde kaynağı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bu girişim gün geçtikçe daha çok ilgi çekmektedir. Özellikle doğal ve yenilenebilir kaynakların fermentasyonundan üretilen polimerik malzemeler yeni bir çalışma alanı oluşturmuştur. Bu ürünler arasında yer alan poli(laktik asit) (PLA), gerek fiziksel özellikle...
Citation Formats
C. Kaynak, “POLİLAKTİT / KRİSTAL SELÜLOZ BİYOKOMPOZİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59267.