Hiyerarşik olarak Gözeneklendirilmiş Saydam Camların Üretimi ve Karekterizasyonu

2016-12-31
Öztürk, Abdullah
Erdoğan, Nursev
Gözenekli (poroz) camların önemi gelişen teknolojiyle birlikte gittikçe artmaktadır. Projenin amacı yüksek yüzey alanına sahip, bağlaşımlı gözenekli ve saydam camların pratik uygulamalarda kullanıma yönelik olarak üretilmesidir.Bu amaç doğrultusunda yapılacak olan deneysel çalışmalarla yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımını istediğimiz şekilde değiştirebileceğimiz, yapısında mikro, nano ve makro boyutta gözenekleri bir arada bulunduran saydam camlar üretilecektir. Ülkemizde gelişmekte olan cam endüstrisi ve poroz malzemeler konularında literatüre katkı yapması beklenen bu proje yapılacak olan sistematik araştırmalarla istenilen özelliklerde cam üretilmesinde gerekli olan süreç parametrelerinin belirlenmesini sağlayacaktır. Çalışmalar sonucunda elde edilecek bulguların endüstriyel bir ürünün ortaya çıkarılması için gerekli bilgi birikimini sağlaması beklenmektedir. Yüksek silika oranına sahip gözenekli yapı, alkali borosilikat camın faz ayrışmasını takiben asitle dağlanması süreciyle oluşturulacaktır. Elde edilen camlar Diferansiyel Termal Analiz, Taramalı Elektron Mikroskobu görüntüleri, X-ışını kırınımı analizi, spesifik yüzey alanı (BET) analizi ile karakterize edilecektir.
Citation Formats
A. Öztürk and N. Erdoğan, “Hiyerarşik olarak Gözeneklendirilmiş Saydam Camların Üretimi ve Karekterizasyonu,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59277.