Sakarya Kıtası Üzerinde Kretase Yaşlı Filiş Evresi Öncesi Ve Sırasında Meydana Gelen Paleoşeanografik, Tektonik Ve Sedimantolojik Olayların Analizi: Havza İçi Ve Kenarı Karşılaştırmalar

2009-12-31
Sakarya Kıtası üzerinde Gölpazarı, Yenipazar, Bilecik, İnegöl, Bursa, Gönen civarlarında mostra veren Alt Kretase Soğukçam Kireçtaşı, Üst Jura – Alt Kretase Yosunluk Bayırı Formasyonu, Üst Jura – Alt Kretase Bilecik Grubu ve bunları üzerliyen Alt – Üst Kretase Yenipazar Formasyonu'nun (Yer yer Üzümlü ve Değirmenözü üyeleri) yanal ve dikey dokanak ve çökelim ilişkileri incelenecek ve bu ilişkilerin sedimantolojik, mikropaleontolojik ve yapısal özellikleri ortaya konulacaktır. Arazi çalışmaları, sedimantolojik ve mikropaleontolojik analizler ile çalışılacak bu ilişkiler Sakarya kıtası üzerinde kırıntılı filiş fasiyeslerinin karbonatları takiben tam olarak ne zaman başladığına, tektonik ve paleookyanusal olayların oluşumuna ve havza gelişimine ışık tutacaktır. Havza kenarı ve ortasına ait istiflerin okyanusal, iklimsel ve tektonik olayları nasıl kaydettikleri ve eş zamanlı kayıtların korelasyonu yapılacaktır. Bu kayıtların dünya üzerinde kayıtlanmış küresel okyanusal ve iklimsel olaylar ile karşılaştırması yapılıp lokal veya bölgesel tektonik etkilerin farklılığı ortaya konulacaktır. Sakarya kıtası üzerindeki Kretase yaşlı havza gelişimini, paleoşeanografik ve tektonik olayların ilişkisini ortaya koyacaktır. Bu olayların küresel okyanusal ve tektonik olaylar ile olan ilişkilerinin ortaya konulması da bu çalışmayı evrensel boyuta taşıyıp önceki çalışmaların üstüne yeni bilgi ekliyecektir. Havzanın en batı kesiminde ve sığ kısımlarında olayların ne şekilde kayıtlandığı ve havzasal anoksik olayların sığ kesimlerdeki eşleniklerinin ne şekilde oluştuğu ve bunları denetleyen paleotopoğrafyanın ne şekilde etken olduğu ortaya konulmamıştır, dolayısı ile bu projede çalışılması planlanmaktadır. Ayrıca, proje yürütücüsü uluslararası “IGCP 555 projesinde milli temsilci olarak yer almaktadır. Dolayısı ile bu proje ile ortaya konulması planlanan paleoşeanografik, tektonik ve paleoklimatik olayların kayıtları aynı zamanda uluslararası platformlarda evrensel boyutlardaki yeri açısından uluslar arası sorumluluk taşıyacaktır.
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, “Sakarya Kıtası Üzerinde Kretase Yaşlı Filiş Evresi Öncesi Ve Sırasında Meydana Gelen Paleoşeanografik, Tektonik Ve Sedimantolojik Olayların Analizi: Havza İçi Ve Kenarı Karşılaştırmalar,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59309.