Kesikli Ozonlama İle Atık Çamur Minimizasyonu Ve Endokrin Bozucu Madde (ebm) Arıtımının İncelenmesi

2010-12-31
Gökçay, Celal Ferdi
Bu projede atıksu arıtma tesislerinden ortaya çıkan atık çamurun kesikli ve ardaşık olarak ozonlanması ve ardından havalandırılması ile birlikte etkin çamur arıtımının sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında çeşitli atık çamurlar laboratuvarda ozonla muamele edildikten sonra havalandırılacaktır. Bu işlem dört kez tekrar edildikten sonra çamurun çürütülmesi tamamlanmaktadır. Çamurun çalkalamalı etüvde havalandırılması sırasında belirli aralıklarla alınacak örneklerde MLVSS, MLSS, tot-P, PO4 ve çözünmüş KOİ bakılacaktır. Normalda 20-30 gün sürmesi gereken havasal çürütme işleminin bu suretle 4 gün'e kadar kısaltılması ve %40-50 olması gereken çürütülen çamur miktarının da % 80'lere ulaşması beklenmektedir. Ozonla çamur çürütme sırasında çamurdaki patojenlerin de uzaklaştırılması beklenmektedir. Bu olgu çamurda başlangıçta ve sonuçta Koli basili ölçülerek takip edilecektir. Yine ozon muamelesinin çamur tarafından sorbe edilen Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) de parçalanmasına neden olması beklenmektedir. Bu amaçla çürütme işlemi ve sonunda çamurda seçilmiş EBM'ler ölçülecektir. Atıksularda çok düşük onsantrasyonlarda bulunan EBM'ler özellikle çamura yapışmaları sonucunda burada önemli ölçüde konsantre edilmektedir. Bu nedenle çamurların bertarafı sırasında EBM'lerin de uzaklaştırılması beklenmektedır.

Suggestions

Replication of geomembrane interfaces using 3d printing (fused deposition modelling) technique
Uragan, Semkan; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2020-12-22)
Geomembrane – soil interface is a critical consideration in geotechnical engineering applications such as liners and covers in landfills, canals or mine tailing dams. In some cases, lack of sufficient shear strength in these interfaces leads to poor performance, uneconomical design (such as requiring a longer geomembrane in an anchor trench), or may even lead to failure. To eliminate such problems, geometrical features known as asperities (or protrusions) are used on the geomembrane's interfacing faces. The...
Artificial intelligence based dynamic mission planning with probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach
Özdemir, Mustafa Raşit; Ertekin Bolelli, Şeyda; Department of Computer Engineering (2021-9-2)
In this thesis, dynamic air-to-surface mission planning strategies based on probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach are proposed for opportunity targets in order to strengthen decision support capabilities of aircraft. Air-to-surface missions are planned in ground support systems and loaded to aircraft before the mission begins. This means that all the waypoints which should be followed during an air-to-surface mission are planned according to va...
Çift Fazlı Çeliklerin Şekillendirilmesi Sırasındaki Hasar Oluşumunun İncelenmesi
Efe, Mert; Şimşir, Caner(2020-01-15)
Bu projede, çift fazlı çeliklerin sekillendirilmesi esnasındaki hasar olusumunu daha dogru ve ayrıntılı bir biçimde analiz etmek amaçlanmıstır. Sekillendirme islemlerinde olusan yüksek sıcaklık ve gerinim hızlarında hasarın daha fazla olacagı hipotezinden yola çıkılarak, bu kosullar altında hasar parametreleri incelenmistir. Esneklik katsayısının hassas bir biçimde ölçülememesinden kaynaklı hasar parametresindeki hata oranını minimuma indirilmistir. Hasar olusumu aynı zamanda mikro bosluk olusumu ile i...
Killi kayaç / sondaj sıvısı etkileşiminin petrol ve doğal gaz kuyularında dengesizlik yaratma potansiyeli açısından incelenmesi
Kuru, Ergün; Demiral, Birol R. M.; Akın, Serhat; Çağatay, Burak; Kerem, Murat(1996)
Petrol ve doğal gaz kuyularının sondajı sırasında ortaya çıkan kuyu duvarında oluşan çökme , killi kayaçların şişmesi gibi kuyu dengesizliği sorunları , takım sıkışması, sondaj süresinin uzaması ve giderek kuyunun terk edilmesine yol açarak büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Petrol kuyularının sondajı sırasında karşılaşılan dengesizlik problemlerinin yaklaşık % 9O'ı killi formasyonlar delinirken ortaya çıkmaktadır . Yapılan çalışmalar, killi kayaçların, su bazlı sondaj sıvıları ile etkileşime girmes...
Analysis of the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines
Kaçar, Gökhan; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This study has aimed to investigate the influences of rock mass properties on the blasting performance in open cast mines. To this end, discontinuity spacings and discontinuity orientations have been measured and full scale blasts with various designs have been observed in open cast mines of Aegean Lignite(ELI) and Bursa Lignite(BLI) Establishments belonging to Turkish Coal Enterprises (TKI). Influences of the above mentioned rock mass properties on fragmentation and blasting cost have been investigated. Fr...
Citation Formats
C. F. Gökçay, “Kesikli Ozonlama İle Atık Çamur Minimizasyonu Ve Endokrin Bozucu Madde (ebm) Arıtımının İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59358.