Anlamsal Bilgi Destekli Web Kullanım Madenciliği

2010-06-30
Web site sahipleri ve yöneticileri tarafından -özellikle çevrimiçi olarak sitelerinde ürün satan kişiler tarafından - Web sitelerini ziyaret eden kişilerin ortak davranışlarını bilmek oldukça önemlidir. Böylelikle ziyaretçi siteyi dolaşırken ziyaretçiye ilgi alanına girebilecek sayfalar veya ürünler önerilebilir ve böylelikle ziyaretçilerin sitede daha uzun süre kalmaları veya site üzerinden daha fazla ürün almaları sağlanabilir. Bu tür ihtiyaçları karşılamak amacıyla, veri madenciliğinin bir alt konusu olan “Web Kullanım Madenciliği” ortaya çıkmıştır. Web kullanım madenciliği, veri madenciliği tekniklerini kullanarak, Web sitelerinin kullanım kayıtlarından, sık karşılaşılan ziyaret kalıplarının ve sayfalar arası ziyaret ilişkilerinin çıkartılmasını sağlar. Web kullanım madenciliğinin en büyük eksikliklerinden birisi, bulunan ziyaret yapılarının ve ilişkilerinin Web sayfaları cinsinden olmasıdır. Bunun sonucu olarak hangi sayfaların sık ziyaret edildiği, sayfalar arası ziyaret edilme sıra ilişkisi ortaya çıkmakla birlikte, ziyaret edilen sayfaların anlamsal özellikleri ve anlamsal ilişkiler açık olarak ortaya konmamaktadır. Site sahipleri genellikle hangi sayfaların ziyaretçiler tarafından çok ziyaret edildiğinden öte ziyaretçilerin ortak beğendiği konuları ve alanları öğrenmek ister. Bunu elde etmek için klasik Web kullanım madenciliği algoritmaları sonuçları insan gözlemiyle değerlendirilmektedir ki bu işlem oldukça zahmetlidir ve bu nedenle insan hatasına yatkındır. Önerilen projenin amacı son zamanların iki güncel konusu olan “Anlamsal Web” ve “Web kullanım madenciliği”'ni birleştirerek sitelerin içerik ve anlam bilgisinden faydalanarak daha kaliteli sayfa ziyaret kalıpları ve ilişkileri bulabilmektedir. Bunu sağlamak için sayfaların anlamsal bilgilerini taşıyan ontolojilerle gelen kavram, terim ve bunların Web objeleriyle olan ilişkileri incelenecektir. Üretilecek kalıp ve ilişkilerin kalitesini ölçmek öneri mekanizması kullanılacak ve sonuçlar klasik yaklaşımla karşılaştırılacaktır.Ana hatlarıyla özetlemek gerekirse, projede anlamsal bilgilerin tanımlı olduğu bir Web sitesinin kullanım kayıtları taranarak ziyaretçilerin beğendiği ortak kavram nitelikleri ve bu kavramlar arası ardışık ziyaret ilişkileri çıkartılacak ve bu çıkartılan sonuçlar kullanılarak ziyaret edilecek sayfa tahmini ve önerisi sunulacaktır.
Citation Formats
P. Karagöz, “Anlamsal Bilgi Destekli Web Kullanım Madenciliği,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59382.