Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi

2011-12-31
Bu çalışmanın ana amacı değişik malzeme arayüzlerinde ve arayüze yakın bölgelerdeki çatlak davranışının fotoelastik yöntem ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda değişik malzeme arayüzleri ve arayüzlere yakın bölgelerde numuneler üzerinde açılacak olan çentiklerdeki gerilim siddet katsayısının fotoelastik görüntüleme yöntemi kullanılarak (stress intensity factor) öngörülecektir.

Suggestions

Functionalization of glass fiber woven fabrics by ITO coatings and characterization of their electromagnetic properties
Özdil Darıcıoğlu, Merve; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-1-14)
ITO sols were deposited on glass fiber woven fabrics by spray pyrolysis technique and electrical conductivity of these layers was controlled to incorporate electromagnetic (EM) wave absorbing characteristics to glass fabrics. The surface functionalized fabrics were used as reinforcement in a hybrid type multilayer EM wave absorbing composite which is a combination of Jaumann and graded type absorbers effective in 8-12 GHz frequency range (X-band). The effects of the conductivity and the cascading order for ...
Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh...
Torsional response of seismic isolated buildings considering actual distribution of design coefficient of friction among curved surface sliders
Yaşar, Uğur Sergen; Dicleli, Murat; Department of Engineering Sciences (2021-9-3)
In this study, torsional response of seismic isolated buildings with curved surface slider (CSS) isolators are investigated considering actual distribution of design coefficient of friction in the CSS isolator. For this purpose, experimental results are used to characterize frictional properties of CSS isolator. Then, nonlinear response history analyses are performed using three-dimensional model of 3 structures that are developed based on a hospital structure. Torsional response of the structures and the p...
Zemin özellikleri ile sismik yük süresi arasındaki etkileşimin sismik sıvılaşma potansiyeline etkisi
Çetin, Kemal Önder; Unutmaz, Berna(2003-05-01)
Bu projenin amacı mevcut sıvılaşma süre düzeltme bağıntılarında % 300 mertebelerine varan jelirsizliğin ortadan kaldırılması ve deprem süresinin (tekrarlı yük sayısının) aslında zemin özellikleri ile cuvvetli yer hareketi arasındaki etkileşimce belirlendiği gerçeğinin mevcut bağıntılara yansıtılması olarak tanımlanmıştır. Sadece deprem büyüklüğünün bir değişken olduğu mevcut süre düzeltme katsayıları geliştirilerek, zemin ve sismik sarsıntının özelliklerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin de (rijitlik, ...
LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi
Yozgatlıgil, Ahmet(2018-12-31)
Projenin amacı özellikle otomobillerde sıklıkça kullanılan Sıvılaşmış Petrol Gazı (LPG)’ının farklı bileşimlere göre oldukça önemli olan yanma ve vuruntu karakterinin deneysel olarak incelenmesi ve bu deneysel veriler sonucu gerçekçi sayısal modellerin oluşturulmasıdır. Deneyler sonucu oluşturalacak sayısal modeller LPG’nin yanma karakteri hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Oktan ölçümleri ile ilgili daha önce ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü İçten Yanmalı Motorlar laboratuvarında bulunan sıkıştırma ora...
Citation Formats
D. Çöker, “Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59394.