Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi

2011-12-31
Bu çalışmanın ana amacı değişik malzeme arayüzlerinde ve arayüze yakın bölgelerdeki çatlak davranışının fotoelastik yöntem ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda değişik malzeme arayüzleri ve arayüzlere yakın bölgelerde numuneler üzerinde açılacak olan çentiklerdeki gerilim siddet katsayısının fotoelastik görüntüleme yöntemi kullanılarak (stress intensity factor) öngörülecektir.
Citation Formats
D. Çöker, “Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59394.