Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi

2011-12-31
Bu çalışmanın ana amacı değişik malzeme arayüzlerinde ve arayüze yakın bölgelerdeki çatlak davranışının fotoelastik yöntem ile incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda değişik malzeme arayüzleri ve arayüzlere yakın bölgelerde numuneler üzerinde açılacak olan çentiklerdeki gerilim siddet katsayısının fotoelastik görüntüleme yöntemi kullanılarak (stress intensity factor) öngörülecektir.

Suggestions

Hafif Çelik Yapı Sistemlerinde Kullanılan Döşeme-Duvar Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
Baran, Eray; Pehlivan, Barış Mert(2018-12-31)
Hafif çelik yapı sistemlerinde döşeme düzleminde oluşan yatay yüklerin ve döşemeye dik düzlemde oluşan düşey yüklerin duvar panellerine aktarılabilmesi için döşeme ile duvar panelleri arasındaki bağlantı bölgesinde geçerli bir yük aktarma mekanizmasının sağlanmış olması gerekmektedir. Bina yapımında farklı döşeme sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak, düşey ve yatay yüklerin döşeme sisteminden duvar panellerine aktarılması farklı mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Müh...
Functionalization of glass fiber woven fabrics by ITO coatings and characterization of their electromagnetic properties
Özdil Darıcıoğlu, Merve; Dericioğlu, Arcan Fehmi; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-1-14)
ITO sols were deposited on glass fiber woven fabrics by spray pyrolysis technique and electrical conductivity of these layers was controlled to incorporate electromagnetic (EM) wave absorbing characteristics to glass fabrics. The surface functionalized fabrics were used as reinforcement in a hybrid type multilayer EM wave absorbing composite which is a combination of Jaumann and graded type absorbers effective in 8-12 GHz frequency range (X-band). The effects of the conductivity and the cascading order for ...
LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi
Yozgatlıgil, Ahmet(2018-12-31)
Projenin amacı özellikle otomobillerde sıklıkça kullanılan Sıvılaşmış Petrol Gazı (LPG)’ının farklı bileşimlere göre oldukça önemli olan yanma ve vuruntu karakterinin deneysel olarak incelenmesi ve bu deneysel veriler sonucu gerçekçi sayısal modellerin oluşturulmasıdır. Deneyler sonucu oluşturalacak sayısal modeller LPG’nin yanma karakteri hakkında önemli bilgiler sağlayacaktır. Oktan ölçümleri ile ilgili daha önce ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü İçten Yanmalı Motorlar laboratuvarında bulunan sıkıştırma ora...
Assessment of the Hydrological Alterations and Environmental Flows in Sakarya Watershed, Turkey
Özcan, Cansu; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5)
In this study, a holistic environmental flow assessment (EFA) adopted from the ELOHA framework is performed for the Sakarya Watershed. The most significant environmental flow events were quantified using natural streamflow data estimated at the selected target streamflow gages. Also, hydrologic alterations due to several human pressures were assessed. The U.S. Geological Survey approach was adopted as the streamflow naturalization methodology. 18 FDC exceedance probability percentile flows (i.e., Q0.1-Q99.9...
Elektron Demeti Buharlaştırma Yöntemi İle Süngerimsi Si Yapıların Üretimi ve Karakterizasyonu
Turan, Raşit; Gündüz, Deniz Cihan(2015-12-31)
Bu projede süngerimsi yapıya sahip silisyum (Si) nanoyapıların dielektrik bir matris içerisinde elektron demeti (e-demeti) buharlaştırma yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu araştırılacaktır. Sahip olduğu kuvantum sınırlama etkisi (quantum confienment effect) ve üstün elektron iletimi nedeni ile, önerilen bu yeni malzemenin özellikle yeni nesil fotovoltaik güneş hücrelerinde kullanılması öngörülmektedir.Süngerimsi Si yapılar hakkında yeterince bilgi birikimi oluşmaması nedeniyle bu konuda yapılan dene...
Citation Formats
D. Çöker, “Malzeme Arayüzlerinde Ve Arayüzlere Yakın Bölgelerdeki Çatlak Davranışının Fotoelastik Yöntem İle İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59394.