Kabin Bagajında Taşınabilir Bir Mini İnsansız Hava Aracının Ve Yangın Söndürme Görevi İçin Kullanılacak Uçan Bir Robotun Tasarlanması, Üretilmesi Ve Uçurulması

2011-12-31
Teklif edilen projenin amacı aşağıda özellikleri sıralanan iki farklı insansız hava aracının (İHA) Havacılık Mühendisliği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından tasarlanması, üretilmesi ve uçurulmasıdır. Geliştirilecek insansız hava araçlarının özellikleri özetle aşağıdaki gibidir: a. Uluslararası havayolu standartlarında “kabin bagajı” olarak tanımlanan, üç boyutunun toplamı en fazla 45 inç (yaklaşık 114 cm) olan bir valize sığabilecek, elektrik motorlu, elden atılan, uzaktan kumanda edilebilen ve belli bir faydalı yük taşıyabilme yeteneği olan bir insansız hava aracı, b. Boyutları 80x80x150 cm’yi geçmeyecek bir kutuya sığabilecek, elektrik motorlu, uzaktan kumanda edilebilen, belli bir faydalı yük taşıyabilme yeteneği olan bir insansız hava aracı. Bu projenin önerilmesinin gerekçesi dünyada ve ülkemizde gitgide daha yaygın kullanım alanı bulan insansız hava aracı teknolojilerinin bölümümüz öğrencilerince tanınması ve uygulanmasına olanak sağlamak ve bu konuda kurumsal bir süreklilik yaratmaktır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2000’li yılların başından beridir İHA teknolojileri ile yakından ilgilenmiş, çeşitli proje ve bilimsel çalışmalarla ülkemizde bu teknolojiler ile ilgili önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Bunun en çarpıcı göstergelerinden birisi Savunma Sanayi Müsteşarlığının 2010 yılı boyunca yürütmüş olduğu ve sonuçlanma aşamasına gelen İnsansız Hava Araçları Yol Haritası Dokümanı’nın oluşturulmasında Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin önemli katkıda bulunmuş olmasıdır. Teklif edilen proje ile Bölüm’ün bu inisiyatifi lisans eğitimimize de yansıtılmış olacak, öğrencilerimiz teorik derslerde almış oldukları bilgilerin pratik uygulamasını da gerçekleştirme fırsatı bulacaklardır. Tasarlanacak olan uçakların aşağıda verilen tasarım isterleri incelendiğinde de görülebilecek, hava aracı tasarımında sıkça rastlanan, tasarım pratiği açısından çelişkiler doğuran durumlarda tasarımcının yapması gereken en iyileştirme yaklaşımları da proje sayesinde öğrencilere kazandırılması istenen yetenekler arasındadır. Bu projenin lisansüstü ve doktora düzeyinde araştırmalar için bir başlangıç olması, çok farklı görev isterleriyle karşılaşıldığında alışılmışın dışında, özgün tasarımların geliştirilmesine yol açması da umulmaktadır.
Citation Formats
S. Özgen, “Kabin Bagajında Taşınabilir Bir Mini İnsansız Hava Aracının Ve Yangın Söndürme Görevi İçin Kullanılacak Uçan Bir Robotun Tasarlanması, Üretilmesi Ve Uçurulması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59395.