Hide/Show Apps

Çok Bloklu (multi-Block) Yapısal (structured) Ağ (grid) Sisteminde Adjoint Yöntemini Kullanarak Tasarım Optimizasyonu.

Kapsam: Çok bloklu ağ sisteminde Jacobian matrislerinin oluşturulması ve çözülmesi. Paralel bilgisayarlar Jacobian matrislerinin çözümü. Newton yönteminde bloklar arasındaki ilişkilerin sağlanması. Adjoint yönteminini kullanarak tasarım yapılması. Yöntem: Newton yöntemi ile Euler denklemlerinin çözülmesi ve adjoint yöntemi le duyarlılık değerlerinin hesaplanması. Amaç: Newton ve adjoint yöntemlerini kullanarak tek bloklu ağ sistemi için geliştirilen tasarım optimizasyon yöntemini çok bloklu ağ sistemleri kullanarak geliştirmek. Gerkeçe: Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile ilgili tasarımlarda kullanılmak üzere güvenilir ve hızlı bir tasarım yöntemi geliştirerek tasarım maliyetlerini azaltmak. Beklenilen bulgu ve sonuçlar: • Roketlerin itki sistemlerinin aero-termodinamik tasarımı • Roketlerin kontrol yüzeylerinin aerodinamik tasarımı. • Üç boyutlu uçak kanatlarının aerodinamik tasarımı. • Gaz türbinlerinin yanma odalarının aero- termodinamik tasarımı. • Ramjet motorlarının almaç ve lülelerinin aerodinamik ve aero-termodinamik tasarımları. .