Hide/Show Apps

Domates Posasındaki Fenolik Bileşenlerin Mikrodalga İle Özütlenmesi

Kapsam: Bu projede, mikrodalga ile özütleme metodu kullanarak, domates posalarından fenolik madde içerikli özüt elde edilecek ve bu özütlerin fenolik madde içeriği ve antioksidan kapasiteleri belirlenecektir. Özütlemede en uygun koşulların bulunması amacıyla mikrodalga gücü, özütleme süresi ve organik çözücü çeşidi değişken olarak seçilmiştir. Kontrol olarak konvansiyonel Sokselet özütleme metodu kullanılacaktır. Mikrodalga özütleme metoduyla elde edilen sonuçlar konvansiyonel özütleme metoduyla elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Yöntem: Çalışmada kullanılacak olan domates posası öncelikle –80°С de dondurulduktan sonra dondurmalı kurutucuda kurutma işlemine tabi tutulacak ve ardından öğütülerek özütleme için hazırlanacaktır. Öğütülen numuneler mikrodalga fırında özütlenecektir. Bağımsız değişkenler mikrodalganın gücü (60, 100%), özütleme süresi (ön deneylerle belirlenecektir) ve çözücünün çeşiti (su ve etanol) olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerin elde edilen özütün toplam fenolik madde ve fenolik bileşenlerin konsantrasyonları ve antioksidan kapasitesine olan etkileri incelenecektir. Özütlerin toplam fenolik miktarı Folin-Ciocalteau metodu kullanılarak belirlenecektir. Toplam fenolik madde içeriği gallik asit denkliği olarak bulunacaktır Toplam antioksidan aktivitesi ise DPPH yöntemi kullanılarak bulunacaktır. Bu analiz için gallik asitin farklı konsantrasyonları metanolde hazırlanacaktır. Gerekçe: Meyve suyu üretimi sonucu elde edilen posalar atık ürün veya hayvan yemi olarak işlem görmektedir. Halbuki bu posalar fenolik bileşenler açısından zengindir. Çalışmanın amacı, antioksidan madde açısından zengin olan domates posasından mikrodalga özütleme sistemi kullanarak fenolik madde elde edilmesidir. Ayrıca, mikrodalga gücü, işlem süresi ve çözücü çeşitinin özütleme üzerine olan etkisi araştırılarak en uygun özütleme koşulları belirlenecektir. Posalarda fenolik bileşiklerin elde edilmesinde mikrodalga kullanımı yeni bir teknolojidir. Özütlemede mikrodalga kullanılmasının özütleme süresini azaltması, organik çözücü kullanımını düşürmesi ve fenolik bileşiklerin bozulma düzeyini azaltması beklenmektedir. Literatürde mikrodalga özütleme metodu kullanarak meyve posalarının değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Beklenilen Sonuç: Domates posasından fenolik bileşenlerin elde edilmesi amacıyla kullanılacak olan mikrodalga özütleme metodu yeni bir teknolojidir. Bu metod kullanıldığında, zamandan ve organik çözücü kullanımından tasarruf edileceğinden özütler konvansiyonel metodla elde edilenlere göre daha düşük maliyetle elde edilecektir. Bu çalışmayla mikrodalga özütleme için en uygun çalışma koşulları ve çözücü tipi belirlenecektir.