Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Probiyotiklerin İzolasyonu, Büyüme Ve Saklama Karakteristiklerinin Optimizasyonu

2010-12-31

Suggestions

Optimization of growth characteristics for the potential probiotics to be used in fish aquaculturing
Aytekin, Nihal Destan; Hamamcı, Haluk; Büyükkileci, Ali Oğuz; Department of Food Engineering (2013)
The aquaculturing of marine and fresh water fish is continually increasing in the world and in Turkey. Of the three fish species; sea bass (Dicentrarchus labrax), seabream (Sparus aurata) and trout (Oncorhynchus mykiss), the latter has the highest share in Turkey, with a current production rate of 170000 tons per annum. The use of antibiotics in true feed is being phased out in the world. Probiotics have emerged one way of making up for the lack of antibiotics in the feed. In order to increase the probiotic...
Balıkçılık Yönetim Araçları KOTA
Gücü, Ali Cemal (2016-05-25)
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Development of immunoaffinity based detection platforms for food pathogens
Çam, Dilek; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2016)
Salmonella and E.coli, food pathogens, are among the very important pathogens threating the health. Rapid and easy detection of these pathogens is crucial. In this context, lateral flow assay (LFA) platform prepared by gold nanoparticles (GNPs) based on antibody for Salmonella and E.coli O157:H7 was developed in the first part of this study. In second part, single chain variable fragments (scFv) and SNAP-Tagged full IgG (fusion protein) of se155-4 antibody specific to Salmonella were genetically produced. T...
Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Citation Formats
H. Hamamcı, “Balık Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Probiyotiklerin İzolasyonu, Büyüme Ve Saklama Karakteristiklerinin Optimizasyonu,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59409.