Kaparideki Fenolik Bileşenlerinmikrodalga İle Özütlenmesi

2010-12-31
KAPSAM Çalışmada kapari bitkisinin (tomurcuk kısmı kullanılacaktır. mikrodalganın gücü (50 ve 100%), özütleme süresi (üç farklı zaman ön deneylerle belirlenecektir), katı madde-çözgen oranı (1:10, 1:20, 1:30) ve çözücünün çeşidi (su, etanol ve %50 etanol-%50 su karışımı) olarak belirlenmiştir. Bu değişkenlerin elde edilen özütlerin toplam fenolik madde miktarı ve fenolik bileşenlerin konsantrasyonlarına ve antioksidan kapasitesine olan etkileri incelenecektir. Kontrol olarak konvansiyonel Sokselet özütleme metodu kullanılacak ve iki metod karşılaştırılacaktır. Konvansiyonel özütleme metodunda da değişken olarak özütleme süresi, katı madde-çözgen oranı ve çözücünün çeşidi kullanılacaktır. YÖNTEM Elde edilen özütlerin içinde bulunan fenolik madde konsantrasyonları (Guaiacol, thymol vanillin, kuarsetin, kaempferol) yüksek performanslı sıvı kromatografi ile yapılacaktır. Fenolik maddeler DAD detektörü kullanılarak analiz edilecektir. Mobil faz olarak 0.01 M fosforik asit (A) ve %100 metanol (B) kullanılacaktır. Akış hızı dakikada 1 ml olacaktır. Özütlerin toplam fenolik miktarına Folin- Ciocalteau metodu kullanılarak belirlenecektir. Bu metodda 0.1 ml özüt tüpe konulacak ve 0.9 ml distile su ilave edilir. Karıştırma işleminden sonra 5 ml 0.2 N Folin-Ciocalteau fenol kimyasalı eklenecek ve 5 dakika inkübe edilecektir. Sonra, 4 ml 75 g/ml sodyum karbonat tüplere eklenir ve tüp içeriği vorteksle karıştırıldıktan sonra 2 saat boyunca karanlıkta oda sıcaklığında inkübe ediliecektir. Absorbans ölçümü 740 nm'de yapılacaktır. Toplam fenolik madde içeriği gallik asit denkliği olarak bulunacaktır. Toplam antioksidan aktivitesi ise DPPH yöntemi kullanılarak bulunacaktır. GEREKÇE Fenolik bileşenlerin eldesinde mikrodalga kullanımı yeni bir teknolojidir. Özütlemede mikrodalga kullanılmasının özütleme süresini azaltması, organik çözücü kullanımını düşürmesi ve fenolik bileşenlerin bozulma düzeyini azaltması beklenmektedir. Kapari ülkemizde çok üretilen ama tüketimi az olan bir bitkidir. Bu bitkinin içerisinde yer alan fenolik maddeler özütlendiğinde doğal antioksidan olarak kullanılma imkanı bulabilecektir. Mikrodalga ile kapari içindeki fenolik bilenler özütlenmesi üzerine literatürde yayın bulunmamaktadır. Bu çalışmayla, yeni bir metodla kaparinin fenolik maddelerinin özütlenerek kaparinin kullanım alanlarının arttırılması hedeflenmektedir. BEKLENİLEN SONUÇ Projede mikrodalga ile özütlemenin süreyi azaltması beklenmektedir.
Citation Formats
S. G. Şümnü, “Kaparideki Fenolik Bileşenlerinmikrodalga İle Özütlenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59411.