Süt Ve Süt Ürünlerinde Salmonella Spl.'nin Real - Time Pcr Yöntemi İle Tanısı İçin Kullanılan İki Önemli Gen Bölgesinin Karşılaştırılması

2010-12-31
Son yıllarda geliştirilen primer ve probların Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Real-Time PZR (Gerçek-Zamanlı PZR) yöntemleri ile yapılan denemeler başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak bu çalışmaların çoğunluğu farklı gıdalarla çalışılmış, farklı primer ve problarla denenmiştir. Henüz gıda ürünlerinde Salmonella spp. tanısı için Real-Time PZR yöntemi ile geliştirilen uluslararası bir standart bulunmamaktadır. Projenin amacı farklı iki primer ve prob grubundan oluşan yöntemleri kıyaslayarak süt ve süt ürünlerinde standardizasyon sağlamaktır. Bu amaç çerçevesinde tüketim için sunulan süt ve süt ürünlerinde yapay kontaminasyon ile analiz yapılacaktır. Projenin bir diğer amacı ise, daha önce genetiği değiştirilmiş gıdaların (GDO) analizlerinde kullandığımız Real-Time PZR cihazımızın kullanım etkinliğini arttırmaktır. Bu amaçla, Salmonella türü bir başlangıç olacak ve laboratuvarımızda gıdalardan diğer patojen türlerinin de benzer yöntemlerle hızlı teşhisi çalışmaları yapılabilecektir. Böylece bu proje bölümümüz Gıda Analiz Laboratuvarı'nda (GAL) yöntemin kullanılması için ön çalışma niteliğindedir. - Zamana bağlı iş planı: 0-3 Ay Sarf malzemelerinin temini ve S. Typhimurium ATCC 14028 suşu için Real-Time PZR standart eğrilerinin oluşturulması. 3-6 Ay Örnek süt ve süt ürünlerinin yapay kontaminasyonu; önzenginleştirme ve DNA izolasyonu. 6-9 Ay Tüm örnekler için Real-Time PZR analizleri. 9-12 Ay Real-Time PZR analizlerinin tamamlanması; istatistiksel analizlerin yapılması ve sonuç raporunun yazılması. Daha önce Salmonella spp.'ye spesifik olarak dizayn edilen ve pek çok araştırmacı tarafından kullanılan primer ve probların süt ve süt ürünlerinde Salmonella spp. tanısı için etkinlikleri ortaya konacaktır. Etkin olan yöntem ile süt endüstrisinde Salmonella'nın hızlı tanısını sağlayacaktır. Bu ise gerek halk sağlığını korumak ve gerekse endüstrideki ürün kayıplarını azaltmayı sağlayacaktır. Uluslararası standart olarak önerilen her iki primer ve prob grubu farklı çalışmalarda değerlendirilmiş, ancak süt ve süt ürünleri için bir karşılaştırılma yapılmamıştır. Çalışmamız bu iki yöntemin süt ve süt ürünleri için etkinliğini karşılaştırarak en uygun yöntemi ortaya koyacaktır.
Citation Formats
G. C. Gültekin, “Süt Ve Süt Ürünlerinde Salmonella Spl.’nin Real - Time Pcr Yöntemi İle Tanısı İçin Kullanılan İki Önemli Gen Bölgesinin Karşılaştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59412.