Kalite Parametrelerini En İyi Etkileyen Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Barbunya (mullus Barbatus Linnaeus, 1758) Ve Uskumru (scomber Scombrus) Balıklarının Raf Ömürleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

2011-12-31
Sonuçlar değerlendirildiğinde basınç uygulanmamış kontrol grubu uskumru örneklerinin raf ömrü süreleri 7 gün ile sınırlı iken, 200 MPa, 15°C, 5 dak. Basınç uygulamasına tabi tutulmuş uskumru örneklerin raf ömrü 17 gün olarak değerlendirilmiştir. Bu süre 400 MPa, 5°C, 5 dak. Uygulanmış örnekler için 19 gündür. Bunun yanında basınç uygulanmamış barbun balıklarının raf ömürleri 7 gün iken, 200 MPa, 15° C, 5 dak. Basınç uygulaması bu süreyi 10 güne yükseltmiştir.

Suggestions

Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi
Kayalıgil, Sinan; Köksal, Gülser; Testik, Caner Murat; Batmaz, İnci; Karasözen, Bülent; Weber, Wilhelm Gerhard; Bakır, Berna; Güntürkün, Fatma; Özdemirel, Nur Evin; İpekçi, Arif İlker; Öztürk, Başak; Yerlikaya, Fatma(2009)
Bu projede amaç, sanayi kuruluşlarında ürün ve süreçlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik veri madenciliği (VM) yaklaşımlarını belirlemek ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmektir. Projede imalat sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerinin kalitesini iyileştirme ile ilgili kalitenin tanımlanması, tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve parametrelerinin optimizasyonu problemleri ele alınmıştır. Bu problemlerin çözümü için veri hazırlama ve önişlemenin yanısıra kümeleme, tahmin etme, ...
Optimization Of Product Design Through Quality Function Deployment And Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin
Erkarslan, Önder; Yılmaz, Hande (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the curr...
Spectral and spatial control of broadband light using wavefront shaping
Yolalmaz, Alim; Yüce, Emre; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-2-9)
Spectral and spatial control of light strongly influences central fields such as solar energy, spectroscopy, holography, and imaging. Enhanced control of propagation, diffraction, scattering, and interference of light using micro-and nano-structures leads to superior performance in these fields. This thesis presents light control in spectral and spatial domains using wavefront control for solar energy, spectroscopy, holography, and imaging applications. Spectral splitting of the sunlight using diffractive o...
Taze Deniz Ürünlerinin Dondurarak - Şoklanarak İşlenmesi Yerine Isısal Olmayan Teknolojiler Kullanılarak Saklanması Ve Kalite Parametrelerinin Takibi
Alpas, Hami(2010-12-31)
YHB sistemi basınç teknesi, basınç üreten sistem, sıcaklık kontrol sistemi ve materyal yükleme boşaltma sistemi olmak üzere dört bölümden oluşur. Basıncı, gıda ürününe aktarmak için basınç ileten bir ortam (genellikle su) kullanılır. Teknoloji; gıdanın uygun bir plastik koruyucuya (torbaya) konulduktan sonra içinde sıvı bulunan basınç ünitesine yerleştirilmesini ve basınç uygulanmasını içerir. Basınç miktarı ve zaman, tüm mikroorganizmaların öldürüldüğü (steril) ürünler elde etmek ya da sadece belirli hedef...
Citation Formats
H. Alpas, “Kalite Parametrelerini En İyi Etkileyen Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamalarının Barbunya (mullus Barbatus Linnaeus, 1758) Ve Uskumru (scomber Scombrus) Balıklarının Raf Ömürleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59416.