PFGE yöntemi ile Geleneksel yoğurtlardan izole edilmiş Streptococcus thermophilus kültürlerinin (PFGE) ve RAPD-PCR metotları ile genotipik farklılıklarının belirlenmesi

2013-12-31
Starter kültür üretici firmalar, istenen özelliklere; örneğin daha uzun raf ömrü, daha iyi yapısı, tat ve kalitesi olan yoğurt geliştirmek için, sürekli yeni yoğurt suşları aramakta ve bu amaçla izolasyon, tarama, tanı ve karakterizasyon çalışmalarını sürdürmektedirler. Türkiye, yoğurdun anavatanı olarak (AnaBritanika) istenen özellikleri taşıyan birçok suşa sahiptir. Bu çalışmada Türkiye’nin değişik bölgelerinde ticari yoğurt kültürü kullanılmadan üretilmiş yoğurtlardan (geleneksel yoğurtlar) izole edilen ve biyokimyasal yöntemlerle taniları yapılmış 56 adet Streptococcus thermophilus izolatı kullanılacaktır. Ayrıca ticari starter kültürlerden izole edilmiş 4 adet S. thermophilus geleneksel kültürlerle ticari kültürlerin kıyaslanabilmesi için çalışmalara dahil edileceklerdir. Bu kültürlerden S. thermophilus izolatlarının tamamının tanıları 16S rRNA geni dizi analizi ile doğrulanmıştır. Bu proje kapsamında koleksiyondaki S. thermophilus kültürlerinin PFGE ile karakterizasyonu RAPD-PCR metodu ile çalışılacak ve böylelikle S. thermophilus için RAPD-PCR metodu altın metot olarak bilinen PFGE ile kıyaslanacaktır.
Citation Formats
G. C. Gültekin, “PFGE yöntemi ile Geleneksel yoğurtlardan izole edilmiş Streptococcus thermophilus kültürlerinin (PFGE) ve RAPD-PCR metotları ile genotipik farklılıklarının belirlenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59426.