Hide/Show Apps

Aşırı Güven Algı Sapmasının Menkul Kıymet Piyasalarında Fiyat Balonlarının Oluşumu Üzerindeki Etkisi.