Karadeniz Bölgesindeki Dondurulmuş Çatışmaların 2008 Sonrasındaki Gelişimi Ve Bölgesel Güvenlik Üzerindeki Etkileri.

2009-12-31

Suggestions

Landslide stabilization in weathered tuffite, northern Turkey
Avşar, Özgür; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2004)
A landslide occurred during the construction of the Giresun ا Espiye road between Km: 1+030 ا 1+170 in April 2003. Investigating the causes and mechanism of this slope failure along with suggesting a proper stabilization technique is aimed in this study. For that purpose, a detailed site investigation study, including engineering geological mapping, drilling work, in situ and laboratory tests, was performed. Weathered tuffite, tuffite, flysch and dacitic tuffite, from top to bottom, are the major units in t...
Security in the Black Sea Region : continuity and change
Anlar, Aslıhan; Türkeş, Mustafa; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2013)
This thesis analyzes how a relative security in the Black Sea Region has been established and sustained since the end of the WWII by adapting international structure understanding of Neorealist theory to regional structure. In the Region, there has been a Soviet/Russian sphere of influence and special relations between the USSR/RF and its subordinates shape both the distribution of capabilities and the ordering principle of the regional structure. In the Black Sea Region, the distribution of capabilities ha...
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
The Turkish-Ukrainian rapprochement in the military defence field in the scope of the Black Sea region
Gökmen, Kseniia; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of Eurasian Studies (2022-2)
This thesis analyzes the Turkish – Ukrainian relations in the military defence field in the scope of the Black Sea region. The developments of the relations between Turkey and Ukraine, the states’ policy in the Black Sea as well as the military industrial complexes and the main agreements between Turkey and Ukraine in this field will be discussed in order to answer a question what are the reasons and nature of the Turkish – Ukrainian cooperation in the military defence sphere.
The process of regionalization in the black sea area: 1991-2010
Musabay, Pelin; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of Eurasian Studies (2010)
The Thesis examines the process of regionalization in the Black Sea region. The main argument of this thesis is that the process of regionalization in the Black Sea region has not transformed the region from the level of "regional society" to the level of "regional institutionalized community" due to the pressure of extra-regional, regional and sub-regional factors, and the present situation undermines the basis for regional security and prosperity. In addition, the thesis explores the obstacles that the pr...
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “Karadeniz Bölgesindeki Dondurulmuş Çatışmaların 2008 Sonrasındaki Gelişimi Ve Bölgesel Güvenlik Üzerindeki Etkileri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59572.