Turkey, The Eu And Cyprus

2010-12-31
Bölükbaşıoğlu, Süha
Proje Kıbrıs uyuşmazlığında taraflfrın davranış kalıplarını analitik olarak incelemek amacındadır. Bu amaçla teorik kalıplar ve karşılaştırmılı yöntemler kullunılmaktadır. Şu unu dek literatür taraması yapılmış, ayrıca son on yılda toplumlararası görüşmeler sürecinde tarafların müzakere konumları incelenmiştir.
Citation Formats
S. Bölükbaşıoğlu, “Turkey, The Eu And Cyprus,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59574.