Türkiye'nin Avrupa Sistemine Entegrasyonu Ve Kimlik Sorunu.

2010-12-31
prj. kapsamı Türkiye'nin Avrupa sistemine entegrasyonunu Tarihsel süreçte ve kimlik bağlamında incelemektir. Literatür araştırması arşiv çalışması ve içerik analizi kullanılan başlıca yöntemlerdi.

Suggestions

Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah; Aghalipour, Nima; Gülerce, Zeynep (null; 2017-10-13)
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan u...
Uğurlu Höyük-Gökçeada Neolitik Yerleşiminde bulunan “Kutu” Kapların İşlevlerinin Araştırılması
Atakuman, Çiğdem; Sayıt, Kaan; Işıtman, Ödül(2018-12-31)
Burada sunulan proje ile, Ege Adaları’nın en erken Neolitik yerleşimlerinden bir olan Uğurlu Höyük’te (M.Ö. 6800-4500) ele geçen ve literatürde “kutu-kap” olarak anılan seramik kapların işlevlerini anlamamıza ışık tutacak araştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Kutu kap olarak tanımlanan nesneler, Batı Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında Neolitik süreçle beraber ortaya çıkan, ayakçıklar üzerine oturan dörtgen veya üçgen biçimli seramik kaplardır. Özel bir yapım tekniği ve bezeme içeren bu kaplar geniş bi...
Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye de artan bu yatırımlardan payını almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerini, iten (push) ve çeken (pull) faktörler yaklaşımı ile incelemektir. Çalışma 1992.01-2008.03 dönemini kapsamaktadır. CCC-MGARCH modeli kullanılarak, sabit koşu...
Türkiye'de Erken Cumhuriyet Dönemi Kent Planlarının İncelenmesi Ve Belgeliliğinin Oluşturulması.
Keskinok, Hüseyin Çağatay(2010-12-31)
Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan, Cumhuriyetin kuruluşundan 1930'lu yılların sonuna kadar uzanan dönemde Türkiye'de 119 kent planlanmıştır. Bu Araştırma Projesi, Erken Cumhuriyet Döneminde üretilmiş olan kent planlarının ve bu planlarla ilgili bilgi ve belgenin derlenmesi ve dğerlendirilmesine yöneliktir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi aşamasında dönem boyunca üretilen kent planlarındaki planlama ve tasarım yaklaşımı ile bu yaklaşıma yön veren siyasal kavramlar arasındaki ilişkinin incel...
Türkiye'de Orta Büyüklükteki Kentlerin 1980 ile 2010 Yillari Arasindaki Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Degiskenler Açisindan Istanbul ve Türkiye ile Karsilastirilmasi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2013-12-31)
20. yüzyilin baslarinda modern sanayi kentlerinin ortaya çikisiyla birlikte kentsel yapilarin, nüfus hareketlerinin, ekonomik ve toplumsal degisimlerin konu edinildigi kent kuramlari gelistirilmistir. Kent üzerine gelistirilen bu kuramlar, kentlerin nasil var olduklarini, nasil bir düzen içinde gelistiklerini, temel yapilarinin ve islevlerinin neler oldugunu, nasil büyüme gösterdiklerini, etki alanindaki diger yerlesim birimleri ile iliskilerinin nasil oldugunu belli bir düsünce sistemi içinde açiklamaya ça...
Citation Formats
A. N. Yurdusev, “Türkiye’nin Avrupa Sistemine Entegrasyonu Ve Kimlik Sorunu.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59577.