Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 11.sınıf Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Giderme.

2009-12-31
Bu çalışmanın amacı, kimya dersinde örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin, 11. sınıf öğrencilerin reaksiyon hızı konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye, kimya dersine karşı tutumlarına ve motivasyonlarına etkisini tespit etmektir. Deneysel gruba örnek olaya öğrenme yöntemiyle, köntrol grubu olarak 2'ye ayrılacaktır. bu çalışma da elde edilen veriler nicel ve nitel analiz yöntemleriyle analiz edilecektir. test sonuçları SPSS 11,5 veri analizi yöntemiyle kodlanacak ve analiz edilecek, elde edilen sonuçlar görüşmelerden alıntılarla desteklenecektir.

Suggestions

Örgütsel adalet-öğrenilmiş çaresizlik ilişkisinde cinsiyetin rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Karapınar, Pınar Bayhan; Camgöz, Selin Metin; Tayfur, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, işlemsel ve etkileşimsel adaletsizliğin çaresizliği arttırdığı görülmüştür. Çoklu grup yol analizi sonuçlarına göre, örgütsel adalet algısının çaresizlik üzerindeki etkileri kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşmaktadır. Buna göre, kadın çalışanlarda adalet algılarının öğrenilmiş çaresizl...
Özgün Metinlerin Oluşturmacı bir Yaklaşımla Okuma Becerilerini Geliştirme Amacıyla Kullanılması Dil Öğretiminde bir Uygulama
Akar, Hanife (2000-01-01)
Bu araştırmanın amacı özgün metinlerin (authentic) tasarlanmış metinlere oranla orta-üst düzeydeki öğrenci motivasyonunu ve okuma becerilerini ne derece ve ne yönde etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Toplam 44 orta-üst düzeydeki öğrenci ve 4 okutmanla gerçekleştirilen bu araştırmada bulgular her iki tür materyalin, öğrencilerin İngilizce okuma becerilerini geliştirmede olumlu katkısının olduğunu göstermektedir. Ancak, oluşturmacı bir yaklaşımla tasarlanan özgün metinlerin, diğer metinlere göre, öğrenci motiva...
Remediating misconceptions concerning chemical bonding through conceptual change text
Pabuçcu, Aybüke; Geban, Ömer (2006-08-01)
The purpose of this study was to explore the effects of conceptual change texts oriented instructionon 9th grade students' understanding of chemical bonding concepts. in this study, the main aim of the preparation of conceptual change texts was to activate students' prior knowledge and misconceptions and to help them to understand the chemical bonding concepts through the use of explanations. analogies and examples. Analogies were used in the conceptual change texts to deal with students' misconceptions mor...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
The effect of conceptual change texts oriented ınstruction on students' understanding of the solubility equilibrium concept
Geban, Ömer (2006-04-01)
Citation Formats
Y. Boz, “Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 11.sınıf Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Giderme.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59612.