Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 11.sınıf Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Giderme.

2009-12-31
Bu çalışmanın amacı, kimya dersinde örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin, 11. sınıf öğrencilerin reaksiyon hızı konusundaki kavram yanılgılarını gidermeye, kimya dersine karşı tutumlarına ve motivasyonlarına etkisini tespit etmektir. Deneysel gruba örnek olaya öğrenme yöntemiyle, köntrol grubu olarak 2'ye ayrılacaktır. bu çalışma da elde edilen veriler nicel ve nitel analiz yöntemleriyle analiz edilecektir. test sonuçları SPSS 11,5 veri analizi yöntemiyle kodlanacak ve analiz edilecek, elde edilen sonuçlar görüşmelerden alıntılarla desteklenecektir.
Citation Formats
Y. Boz, “Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin 11.sınıf Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Giderme.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59612.