Üniversite Öğrencilerinde Erteleme Davranışlarıyla Başa Çıkma

2009-12-31
Ülkemizde akademik erteleme davranışına ilişkin araştırmalar olmasına rağmen bu çalışmalar erteleme davranışın sıklığı, yaygınlık alanları, olası sebepleri ve erteleme davranışının bazı değişkenlerle olan ilişkisinden öteye geçmemiştir (Balkıs, 2006; Çakıcı, 2003; Uzun Özer ve Demir, 2005). Bu çalışmalardan elde edilen bulgular erteleme davranışının zaman kontrolü ile ilgili bir sorun olmanın ötesinde, kişilere sosyal ve psikolojik huzursuzluk veren ve istenilmeyen bir alışkanlık olduğunu göstermektedir. Buna göre erteleme davranışını azaltmaya ya da tamamen ortadan kaldırmaya yönelik iyileştirici bir programa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, yapılandırılmış grupla psikolojik danışma teknik ve yöntemlerinin kullanımı yoluyla uygulanacak olan iyileştirici bir programın, üniversite öğrencilerinin erteleme davranışını azaltmasına olan etkisini araştırmaktır. Çalışma bulgularının öncelikle erteleme davranışı literatürüne katkıda bulunacağı beklenmektedir. Bulguların ve uygulanan programın eğitim sisteminde görev yapan eğitimcilere, erteleme davranışını azaltmaya ilişkin başlangıç niteliğinde bir program olacağı ve bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu yolla bu çalışmanın bulgularının erteleme davranışının üstesinden gelmek isteyen yada azaltmayı planlayan öğrenciler için de faydalı olacağı beklenmektedir.
Citation Formats
A. G. Demir, “Üniversite Öğrencilerinde Erteleme Davranışlarıyla Başa Çıkma,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59637.