Dilin Zihnimizdeki İşleyiş Süreçleri.

2009-12-31
Bu projenin amacı, dil süreçlerinin beyindeki işleyişlerini EEG ölçüm yöntemiyle saptamak ve böylece dil işlemlenmesi, dil algılanması ve yabancı dil öğrğenme süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşmaktır.
Citation Formats
G. Cedden, “Dilin Zihnimizdeki İşleyiş Süreçleri.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59669.