Dilin Zihnimizdeki İşleyiş Süreçleri.

Bu projenin amacı, dil süreçlerinin beyindeki işleyişlerini EEG ölçüm yöntemiyle saptamak ve böylece dil işlemlenmesi, dil algılanması ve yabancı dil öğrğenme süreçleriyle ilgili bilgilere ulaşmaktır.