Mesleğin İlk Yıllarında Öğretmen Etkinliği:toydan Deneyimliye

2010-12-31
Gerek öğretmen eğitiminin gelişen bir alan olması, gerekse bir İngilizce öğretmeninden beklenen yeterliklerin ülke şartlarına, ekonomik, toplumsal ve siyasi koşullara, öğrencilerin dil ve yaş düzeyine ve dil öğretimi alanındaki yeniliklere göre değişkenlikler göstermesi nedeniyle, hizmet öncesi öğretmen eğitimi programları üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı 2002 ile 2006 yılları arasında ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunlarına 2 farklı zaman diliminde (2007 ve 2010) ulaşarak program ürününü değerlendirmek ve aradan geçen 3 yıllık zaman diliminde YDE mezunlarının kendi öğretmenlik yeterlikleri ve bu yeterlikleri kazanmada lisans eğitimlerinin rolü hakkındaki görüşlerini incelemektir. Proje veri analiz sonuçları elde edilmediği için projenin sonuçları sunulamamış ve/veya yayımlanamamıştır. Ancak projede yer alan katılımcıların 3 yıl önceki görüşlerini yansıttıkları proje yöneticisinin doktora tez çalışması kitap haline gelmiş ve aşağıdaki referans bilgileri ile yayınlanmıştır: Şallı-Çopur, D. (2010). Language teacher effectiveness in the initial years of service: A product evaluation study on the graduates of an undergraduate English language teacher education program. United Kingdom: Lambert Academic Publishing.

Suggestions

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde 3 Boyutlu Sanal Ortamların Kullanılması.
Yıldırım, İbrahim Soner(2011-12-31)
Teknoloji ürünü olarak düşünüldüğünde bu proje sonunda ortaya çıkacaklar şu şekilde özetlenebilir: - Eğitim amaçlı kullanılabilecek, 3 boyutlu, sanal gerçeklik temelli bir simülasyon ortamı - Öğretmen adaylarının branşlarına göre geliştirilecek yeni konular için teknik altyapı platformu - Deneyimlerin ve geliştirilen öğretim materyallerinin paylaşılacağı sayısal bir kütüphane - Öğretmen adaylarının profesyonel öğretmenlik yaşamlarında da kullanabilecekleri bir bilgi paylaşım ortamı Belirtilen proje sonucund...
İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması
Şahin, Elvan(2012-12-31)
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların ...
Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon
Uğur, Ömür; Savku, Emel; Karimov, Azar; Öz, Hacer; Onak, Önder Nazim; Kalayci, Betul(2017-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Difarensiyel Denklemlerin (SHSJs) optimizasyonu ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır. Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, a...
Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Bu çalışmanın temel amacı, yaşlı ve genç sürücülerin trafikteki öz-düzenleyici davranışları (stratejik, taktiksel ve hayat amacı) ve sapkın sürücü davranışları (ihlaller, hatalar ve ihmaller) arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve öz düzenleyici davranışların güvenli sürüş için sağlayacağı muhtemel faydaları incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 258 erkek sürücü katılmıştır. Bunlardan 120 katılımcı yaşlı sürücülerden (yaş aralığı 60-75), 138 katılımcı ise genç sürücülerden (yaş aralığı 21-30) oluşmaktadır. Katıl...
Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Siyez, Diğdem Müge; Esen, Erol; Seymenler, Seçil; Öztürk, Barışcan (null; 2017-07-17)
Bir işte çalışmaya başlamak, evlenmek ve ebeveyn olmak gibi gelişim görevlerini içeren genç yetişkinlik döneminden farklı olarak beliren yetişkinlik dönemi özellikle sanayi ve bilgi toplumlarında gözlenen karmaşık ekonomik yapı ve eğitim hayatının uzamasıyla birlikte bireyin kendisini özgürce keşfettiği, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini birbirine bağlayan dönem olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 2000; 2007a; 2007b). Bireyin yaşamında farkındalıklarının arttığı ve yaşama dair önemli seçimlerin yapıldığı bu ...
Citation Formats
D. Çopur, “Mesleğin İlk Yıllarında Öğretmen Etkinliği:toydan Deneyimliye,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59675.