Türkçe'nin Anadili Olarak İşlemlenmesi Ve Türkçe Anadili Konuşucularında İngilizcenin Yabancı Dil Olarak İşlemlenmesinin Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri.

2011-12-31
Nörodilbilim, dil ile ilgili nörolojik yapıların bilgisini genelleştirir, beyin fizyolojisini temel alır ve böylece dilin beyindeki organizasyonu ile ilgili yeni varsayımlarda bulunabilmektedir. Beyindeki sinir hücreleri elektriksel aktivite üretmekte ve bu elektrik aktivitesi kafatasına ulaşmakta ve burada ölçülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe'nin anadili olarak işlemlenmesi ve Türkçe anadili konuşucularında İngilizcenin yabancı dil olarak işlemlenmesini araştırmaktır. Böylece sağlıklı insanlarda anadili ve yabancı dil işlemlenmesi ile ilgili kimi verileri doğrudan beyinden elde etmek ve beyinde oluşan dil işlemleme süreçleri ilgili bulgulara ulaşmak mümkün olmaktadır.Ülkemizde bu tür çalışmalar henüz yapılmadığı gibi Türkçe'nin işlemlenmesi ile ilgili alan yazında da çalışma bulunmamaktadır. Bu tür çalışmaların yapılabilmesi için alt yapının ve teknik bilgi gerekli olduğu kadar, çalışmalarda elde edilecek verilerin yorumunun da yapılabilmesi önemlidir. Bu üç bileşenin sağlanmasıyla, ODTÜ'de Türkiye'de ilk defa bu çalışmanın yapılabilmesi sağlanabilecektir. Bu da çalışmanın gerekçesini oluşturmaktadır.Olaya İlişkin Potansiyellerin dil çalışmalarında uygulanmasının avantajı, anlambilimsel ve sözdizimsel işlemleme süreçlerinin beyinde çok hassas bir şekilde ölçülebilmesine olanak sağlamasıdır. Bu şekilde beynimiz dil işlevlerini nasıl gerçekleştiği ve hangi alanların daha aktif olduğu saptanabilmektedir. EEG yönteminde katılımcı radyoaktif madde ile karşılaşmaması ve bu yöntemin diğer görüntüleme yöntemlerine göre daha ucuz ve kolay uygulanır olması, bu yöntemin sağlıklı insanların dil işlemleme süreçlerinin araştırmasına olanak sağlamaktadır. Olaya İlişkin Potansiyeller tekniğinin uygulanmasıyla sağlıklı insanlardaki dil süreçleri belirlenebilmekte ve bu veriler kimi dil, nöropsikolojik veya psikyatrik bozuklukların tanısında kullanılabilmektedir. Anadilimizin beyinde nasıl işlemlendiği ile ilgili de herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu da dil bozuklukların tanısı ve tedavisini zorlaştıran bir durum olduğu düşünülmektedir. EEG yöntemiyle sağlıklı insanlardan elde edilecek verilerin dil bozuklukların tanısında kullanılacak aşamaya gelebilmek için tabii ki daha çok araştırmaların yapılması gerekmektedir. Önerilen bu proje bu yolda ilk adımı oluşturabilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Suggestions

A topological system for codification of river basins in Turkey
Ulucan, İbrahim; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2021-6-23)
Recently, owing to incredible development in Geographic Information Systems (GIS) and software fields, besides effectively using the network and topology instruments, great advances have been made in the field of hydrologic coding through robust interaction among multidisciplinary sciences. If all hydrological properties can be combined in a network that has its own sui generis situation and topological properties, meaningful and holistic analyses can be formed more easily. Additionally, GIS topology is an ...
Türkçe’nin Işlemlenmesi Sırasında Türkiye ve Almanya’daki Konuşuculardaki Beyin Tepkilerinin Olaya Ilişkin Potansiyeller Tekniği kullanarak Karşılaştırılması.
Cedden, Gülay; Stutterheim, Chirsitiane von(2017-12-31)
Literatürde, dillerin beyinde işlemlenmesi sırasında tanımlanmış standart potansiyellerin oluşabildiği ile yaygın bir görüş vardır. Ancak Avrupa dilleri dışında farklı dil tipolojisine sahip diller ile ilgili henüz çok fazla araştırma olmadığı için, Avrupa dillerinin işlemlenmesi sırasında oluşan potansiyellerin tanımı standart olarak kabul ediliyordu. Türkçe’nin dil tipolojisi ile benzerlik göstern Fince ve Korece ile ilgili de bir iki araştırma bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu tür dillerin araştırılması, ul...
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Vehicle Change in Right-Node Raising and Verb Phrase Ellipsis in English and Turkish
Eren Gezen, Emine; Gracanin Yüksek, Martina; Department of English Language Teaching (2022-9)
In this study, I aim to investigate the interpretation and processing of anaphors under ellipsis. In particular, I am interested in the role of Vehicle Change (VC) in anaphora resolution in two elliptical constructions: Verb Phrase Ellipsis (VPE) and Right Node Raising (RNR) in L1 Turkish and L1 and L2 English. VC is a semantic process that allows non-pronominals to be interpreted as pronominals under ellipsis. I examined whether sentences whose interpretation requires VC are processed with more difficultie...
Türkiye'de denetleme cezalar ve trafik güvenliği göstergeleri arasındaki ilişkiler 2008 2012 yılları analizi
Sümer, Nebi; Kaygısız, Ömür (2015-01-01)
Citation Formats
G. Cedden, “Türkçe’nin Anadili Olarak İşlemlenmesi Ve Türkçe Anadili Konuşucularında İngilizcenin Yabancı Dil Olarak İşlemlenmesinin Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59677.