Raket Sporcularında Split Step'in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.

2011-12-31
Korkusuz, Feza
Çoğu spor branşı sporcuların ani yön değiştirmelerini ve rakipten gelen uyaran (top) göre sağa veya sola doğru hareketlenmeyi gerektiren hareketler içermektedir. Özellikle raket sporlarında, futbol kalecilerinde ve birçok branşta rakibin topa vuruşunun ardında sağa veya sola en hızlı şekilde hareketlenme gerekir. Sporcular incelendiğinde farklı uygulamalar olduğu görülmekle birlikte sağa veya sola hareketlenme öncesi yapılacak olan (split step) küçük bir sıçrama hareketinin önemli bir etkiye sahip olduğu bazı kaynaklarda gösterilmiştir. Yapılan bu küçük sıçramanın topa ulaşma süresini kısaltıp kısaltmadığı yönünde literatürde herhangi bir araştırma yoktur. Üst düzey sporcular incelendiğinde büyük kısmının bu küçük ama önemli olduğunu düşündüğümüz hareketi uyguladığı görülmekle birlikte bir kısmının ise uygulamadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmayla birçok spor branşında hareketlenme öncesi yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu hareketin hareketlenme reaksiyon zamanı, hareket hızı ve hareket süresi üzerine etkileri incelenecektir. Literatürde split step ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamakla birlikte bu hareketin etkili olup olmadığı hakkında kesin bir araştırma bulunmamaktadır. Bugüne kadar split stepin sporcuların hareket yönü seçimine olan etkisine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla spor branşlarının bir çoğunda sıklıkla kullanılan ancak hem sporcuların hem de antrenörlerin önemini bilmedikleri bu küçük ama önemli hareketin önemini ortaya koyma anlamında çok önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Kullanılan yöntem ve ölçüm cihazları göz önüne alındığında da bu hareketin hangi boyutlarda hareketin etkinliğine katkıda bulunduğu veya bulunmadığı anlaşılacaktır.

Suggestions

Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar gösterir. Levy süreçleri durağanlık ve bağımsızlık özelliğine sahip süreçlerdir. Bu model, fiyat dizilerinin özbenzerlik özelliğini karşılar ve bağımsızlık varsayımı altında kullanılır. Bu nedenle finans, Levy sürecinin hem uygulanabileceği, hem de bu sürecin kuramsal olarak da anlam ifade edece...
Nondestructive evaluation of the effects of carburizing process parameters on microstructure and residual stress state of SAE 9310 steel via magnetic Barkhausen noise method
Yıldırım, Zafer; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-11)
Carburizing is a surface treatment process applied for improving the surface hardness, wear resistance, and also fatigue life of some critical aerospace and automotive components, such as gears, bearings, and bushings. It consists of carbon diffusion into low-C steels in the austenitized condition which results in a carbon gradient along with the depth, then followed by quenching, sub-zero treatment, and tempering. In a carburized component, a strong and wear-resistant surface layer (the case) with compress...
Postural dynamics and stability
Gürses, Senih; Akkaş, Nuri; Platin, Bülent E.; Department of Engineering Sciences (2002)
The first part of the study deals with developing a protocol to acquire force platform data during quiet stance from healthy subjects. For this purpose, the force platforms in the Biomechanics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering, METU are used. A Postural Analysis System is developed in addition to the existing Gait Analysis System which was developed in the same Laboratory, earlier. It is the "first time" that the characteristic frequencies of the human postural sway are identified in th...
Çekme Kepçeli Yerkazarların Arıza Türleri ve Sınıflandırılması
Gölbaşı, Onur; Demirel, Nuray (2013-05-25)
Çekmekepçeli yerkazar, ön uç elemanlarından olan kepçe ve kazıcı dişler vasıtasıyla zeminle doğrudan etkileşime geçerek kazı faaliyetini gerçekleştirir. Makine elemanları, değişen zemin koşulları, planlama şartları ve operatörün kullanım şekline bağlı olarak değişik yoğunluklarda gerilmelere maruz kalır. Ağır iş makinaları olarak adlandırılan bu makinaların yıpranmaları diğer endüstriyel makinalara oranla daha hızlı olmakta ve meydana gelen arızalar planlanan iş akışını yüksek miktarda değiştirmektedir. Bu ...
Citation Formats
F. Korkusuz, “Raket Sporcularında Split Step’in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59706.