Raket Sporcularında Split Step'in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.

2011-12-31
Korkusuz, Feza
Çoğu spor branşı sporcuların ani yön değiştirmelerini ve rakipten gelen uyaran (top) göre sağa veya sola doğru hareketlenmeyi gerektiren hareketler içermektedir. Özellikle raket sporlarında, futbol kalecilerinde ve birçok branşta rakibin topa vuruşunun ardında sağa veya sola en hızlı şekilde hareketlenme gerekir. Sporcular incelendiğinde farklı uygulamalar olduğu görülmekle birlikte sağa veya sola hareketlenme öncesi yapılacak olan (split step) küçük bir sıçrama hareketinin önemli bir etkiye sahip olduğu bazı kaynaklarda gösterilmiştir. Yapılan bu küçük sıçramanın topa ulaşma süresini kısaltıp kısaltmadığı yönünde literatürde herhangi bir araştırma yoktur. Üst düzey sporcular incelendiğinde büyük kısmının bu küçük ama önemli olduğunu düşündüğümüz hareketi uyguladığı görülmekle birlikte bir kısmının ise uygulamadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmayla birçok spor branşında hareketlenme öncesi yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu hareketin hareketlenme reaksiyon zamanı, hareket hızı ve hareket süresi üzerine etkileri incelenecektir. Literatürde split step ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamakla birlikte bu hareketin etkili olup olmadığı hakkında kesin bir araştırma bulunmamaktadır. Bugüne kadar split stepin sporcuların hareket yönü seçimine olan etkisine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla spor branşlarının bir çoğunda sıklıkla kullanılan ancak hem sporcuların hem de antrenörlerin önemini bilmedikleri bu küçük ama önemli hareketin önemini ortaya koyma anlamında çok önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Kullanılan yöntem ve ölçüm cihazları göz önüne alındığında da bu hareketin hangi boyutlarda hareketin etkinliğine katkıda bulunduğu veya bulunmadığı anlaşılacaktır.
Citation Formats
F. Korkusuz, “Raket Sporcularında Split Step’in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59706.