Raket Sporcularında Split Step'in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.

2011-12-31
Korkusuz, Feza
Çoğu spor branşı sporcuların ani yön değiştirmelerini ve rakipten gelen uyaran (top) göre sağa veya sola doğru hareketlenmeyi gerektiren hareketler içermektedir. Özellikle raket sporlarında, futbol kalecilerinde ve birçok branşta rakibin topa vuruşunun ardında sağa veya sola en hızlı şekilde hareketlenme gerekir. Sporcular incelendiğinde farklı uygulamalar olduğu görülmekle birlikte sağa veya sola hareketlenme öncesi yapılacak olan (split step) küçük bir sıçrama hareketinin önemli bir etkiye sahip olduğu bazı kaynaklarda gösterilmiştir. Yapılan bu küçük sıçramanın topa ulaşma süresini kısaltıp kısaltmadığı yönünde literatürde herhangi bir araştırma yoktur. Üst düzey sporcular incelendiğinde büyük kısmının bu küçük ama önemli olduğunu düşündüğümüz hareketi uyguladığı görülmekle birlikte bir kısmının ise uygulamadığı görülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmayla birçok spor branşında hareketlenme öncesi yapılması gerektiğini düşündüğümüz bu hareketin hareketlenme reaksiyon zamanı, hareket hızı ve hareket süresi üzerine etkileri incelenecektir. Literatürde split step ile ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamakla birlikte bu hareketin etkili olup olmadığı hakkında kesin bir araştırma bulunmamaktadır. Bugüne kadar split stepin sporcuların hareket yönü seçimine olan etkisine yönelik herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmayla spor branşlarının bir çoğunda sıklıkla kullanılan ancak hem sporcuların hem de antrenörlerin önemini bilmedikleri bu küçük ama önemli hareketin önemini ortaya koyma anlamında çok önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Kullanılan yöntem ve ölçüm cihazları göz önüne alındığında da bu hareketin hangi boyutlarda hareketin etkinliğine katkıda bulunduğu veya bulunmadığı anlaşılacaktır.

Suggestions

Antrenörlerin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stilleri
İnce, Mustafa Levent(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş grubu sporcu antrenörlerinin kullandıkları ve sporcuların algıladıkları öğretim stillerini incelemektir. Bu amaçla Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışan toplam 100 antrenör ve bunların çalıştırdığı 300 sporcuya "Öğretim Stilleri Kullanımı Anketi" uygulanacaktır. Ayrıca, anket bulgularına göre “antrenör merkezli” ve “sporcu merkezli” öğretim stili kullanımını vurgulayan 6 antrenör ve 16 sporcu ile “kritik olay inceleme” bakış açısıyla, görüşme yapılarak derinlemesine veri topl...
Levy Süreçlerinin Yörünge Özellikleri ve En Büyük Kayıp ve En Büyük Kazancın Birlikte Dağılımları
Vardar Acar, Ceren(2018-12-31)
Levy hareketi, doğadaki ve günlük yaşamdaki pek çok olgunun modellenmesine uygun bir stokastik süreçtir. Bu sürecin istatistiksel olarak uygun olduğu zaman dizileri, geniş bir zaman ölçek diliminde ani iniş çıkışlar gösterir. Levy süreçleri durağanlık ve bağımsızlık özelliğine sahip süreçlerdir. Bu model, fiyat dizilerinin özbenzerlik özelliğini karşılar ve bağımsızlık varsayımı altında kullanılır. Bu nedenle finans, Levy sürecinin hem uygulanabileceği, hem de bu sürecin kuramsal olarak da anlam ifade edece...
Haset Duygusunun Teorik Düzeyde İncelenmesi ve Psikoterapi Sürecinde Ortaya Çıkışı
Yerli, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-2-28)
Bu çalışmada haset duygusunun etimolojik kökenleri ve hasedin diğer duygular ile benzer ve farklı yönleri aktarılmıştır. Haset bakış ile ilgilidir ve ötekinin sahip olduğu bir şeye sahip olunmadığında ortaya çıkan sahip olma arzusudur. Diğer bir deyişle; haset eksikliktir ve bu eksikliği giderme arzusudur. Kleincı bir teorik çerçevede haset anne çocuk arasındaki simbiyotik ilişkide anne memesine yönelik bir duygudur. Başlangıçta besleyen ve iyi olan meme zamanla kötü meme haline gelmiş ve hasedin yönelt...
Development of a tool management system for a job shop
Budak, Başar ; Kılıç, S. Engin; Department of Mechanical Engineering (2003)
A tool management system for a job shop was developed in this study. The system is based on the rules of the plant of Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. in Ankara. An object-oriented methodology was used during the system development. Unified Modeling Language (UML), which is the standard diagramming notation for object-oriented development, is used to model the system. Entity-Relation (E-R) modeling is used during the construction of the database. System was developed using three-tiered Microsoft Windo...
Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-05-22)
Bu çalışmada bir insansız hava aracının, büyük oranda şekil değiştirebilen, firar kenarı kontrol yüzeyi incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle aluminyum, kompozit ve kolaylıkla esneyebilen bir malzeme kullanılarak hibrit bir kontrol yüzeyi tasarlanmıştır. Kontrol yüzeyi içyapısında, servomotorlar kullanılarak olası kambur arttırma/azaltma ve burulma özellikleri incelenip, değerlendirilmiştir. Tasarımda CATIA V5-6R2012, aerodinamik analizlerde çözüm ağı oluşturmak için Pointwise® V17.2R2, çözüm için SU2 V3.2.3...
Citation Formats
F. Korkusuz, “Raket Sporcularında Split Step’in Reaksiyon Ve Hareket Zamanlarına Olan Etkisinin İncelenmesi.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59706.