Proğramlanabilir Lego Robot Tasarımı Yaklaşımı İle Öğrencilerin Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi.

2009-12-31
Proje kapsamında gerekli teçhizatın alımı tamamlanmış olup, Haziran ayı içinde temin edilen robot setleri kullanılarak ilkokul öğrencileri ile bir çalışma yapılmıştır. İlkyar vakfınca ODTÜ ye getirilen öğrencilere robot kampı düzenlenmiş ve öğrencilerin bu kamptaki etkinliklere yönelik tutumları incelenmiştir. Nitel veri toplama araçları ile veri toplanmış, öğrencilerin etkileşimi video ya kaydedilip daha sonra analiz edilmiştir. Öğrencilerin motivasyonuna robot ile etkileşimin yüksek katkısı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Fen teknoloji ve Matematik derslerinin kavramsallaştırılmasında robot tasarım etkinliklerinin önemli etkisi bulunduğu ve ders dışı etkinlik olarak eğitim kurumlarında kullanılmasının etkili olacağı önerilmektedir.
Citation Formats
K. Çağıltay, “Proğramlanabilir Lego Robot Tasarımı Yaklaşımı İle Öğrencilerin Problem Çözme Yeteneklerinin Geliştirilmesi.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59725.