Akıllı Öğrenme Ortamlarının Yaratılması :öğrenci Görüşleri.

2010-12-31
Özden, Muhammet Yaşar
Günümüz teknolojisi düşük maliyetlerle sınıfların teknolojik açıdan geliştirilmesine olanak sağlamakta ve 5-10 yıl öncesinde sadece belli başlı sınıflarda bulunabilen LCD projektörler artık neredeyse bütün sınıflarda olmazsa olmaz hale gelmektedir. Okullarımızda video oynatıcılar ve televizyon setleri artık standart hale gelmekte, tepegözler yerini yavaş yavaş da olsa LCD projektörlere bırakmaktadırlar. Artık birer “dijital vatandaş” (Prensky) olan öğrenciler ödevlerini bilgisayar ortamında hazırlayıp yine bilgisayar ortamında öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşmak üzere sunmaktadırlar. Böyle teknolojik açıdan gelişmiş öğrenme ve öğretme ortamlarında görev alacak öğretmen adaylarının da en az öğrencileri kadar teknolojiye hakim olmaları gerekmekte, branşları her ne olursa olsun o alandaki müfredatı çeşitli elektronik araç gereçleri de kullanarak daha etkin öğretme yollarını öğrenmeleri gerekmektedir. Teknoloji artık bir amaç olmaktan çıkmış alanı ne olursa olsun müfredatın öğretilmesinde bir araç olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümünde hali hazırda kurulumu gerçekleştirilmiş bu tip bir sınıf bulunmaktadır. Bu araştırma projesinde gelecekte eğitim teknolojileri konusunda öncü rol oynayacak BÖTE Bölümü öğrencilerinin akıllı sınıflar konusunda bilgi ve becerilerini artırıp, bu tip teknolojilere yönelik tutumlarını belirleyebilmek için akıllı sınıf ortamında deneyim kazandırırken gözlem ve sonrasında odak grup görüşmeleri yapılacaktır. Bu amaçla bölüm içerisinde benzeri ikinci bir ortam oluşturulması gerekecektir. Gerekli teçhizatın alımı ve kurulmasına paralel olarak araştırma tasarımı yapılacak ve 2009-2010 öğretim yılı bahar dönemi ortasında BÖTE Bölümü 3. sınıf öğrencilerine yaratılan akıllı öğrenme ortamını kullanarak sunu yapmaları istenecek ve gözlemler gerçekleştirilecektir. Sonrasında bu öğrencilerle odak grup görüşmeleri yapılacak ve takip eden süreçte toplanan verilerin analizi ve raporlanması tamamlanarak proje sonlandırılacaktır.
Citation Formats
M. Y. Özden, “Akıllı Öğrenme Ortamlarının Yaratılması :öğrenci Görüşleri.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59726.