Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.

2012-12-31
Çevre psikolojisi ve çevre eğitimi araştırmaları göz önünde bulundurulduğunda, sosyo-psikolojik teorileri kullanarak bireylerin çevre yanlısı etkinliklere aktif katılımlarını açıklayan faktörlerin incelenmesine önem verildiği görülmektedir. Bu teorilerin başında değerler, sonuçlar üzerine farkındalık ve kişisel normlara dayanan Değer- İnanç-Norm (DİN) Teorisi gelmektedir. DİN Teorisi Yeni Çevresel Paradigma, Norm Aktivasyon Modeli ve Değerler Teorisinden (Schwartz, 1992, 1994; Stern and Dietz, 1994) doğmuştur. Çevre yanlısı davranışların anlamlı belirleyicileri üzerine çalışan bazı araştırmacılar (Karp, 1996; Nordlund, and Garvill, 2002; Stern, Dietz, and Kalof, 1993) enerji tasarrufu ve ulaşım tercihleri gibi belirli davranışların değer eğitimlerine olan dayanağına dikkat çekmiştir. Bu araştırmacılara göre çevresel kaygılar bireyin kendisi, diğer insanlar ya da insan dışındaki canlılar ve biyosfer olmak üzere değer verilen farklı unsurlar ile ilişkilidir. Bencil değer eğiliminde bireysel çıkarlar ön plandadır (Stern and Dietz, 1994). Böyle bir değer eğilimine sahip bireylerin çevreye yönelik kaygılarının temelinde kendi istek, ilgi ve çıkarları yatmaktadır. Özgecil değer eğilimi ise diğer insanların huzur ve refahına odaklanmaktadır. Özgecil değer eğilimine sahip bireylerin eylemleri, çevre problemlerinin diğer insanların yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerine duydukları endişe ile belirlenebilir. Öte yandan, biyosferik değer eğilimi insanların dışındaki diğer canlılar ve biyosfer ile ilgilidir ve böyle bir değer eğilimine sahip olan bireyler bitkiler ve hayvanlar başta gelmek üzere tüm canlılara odaklanırlar (Schultz et al. 2005). Bu alanda yapılan araştırmalarda (Guiterrez Karp, 1996; Schultz and Zelezny, 1999) biyosferik ve özgecil değer eğilimine sahip olan kişilerin çevre yanlısı davranışları daha fazla gösterdikleri tespit edilmiştir.
Citation Formats
E. Şahin, “Diğer Norm İnanç Teorisi Çerçevesinde İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Tasarrufu Davranışlarının Açıklanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59761.