Diyabetin Sıçan Böbrek Hücre Membranı Üzerindeki Etkilerinin Ve Selenyumun Tedavi Edici Rolünün Araştırılması

2011-05-31
Severcan, Feride
Diyabet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Günümüzde diyabet hastalığı, patolojisi ve oluşum nedenleri hakkında çalışmalar sürdürülmektedir. Her ne kadar klinikte ve deneysel olarak belirtilen diyabete bağlı fonksiyon bozuklukları belirlenmiş olsa da, bu patolojilere neden olan mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu projede diyabetin böbrek hücre membranındaki etkisi ve selenyumun hücre membranındaki koruyucu ve tedavi edici etkisi, sözü edilen bu parametreler açısından incelenecek ve eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ileride diyabetli hasta takibinde,diyabetin komplikasyonlarında ve hastalığın erken teşhisinde kullanılabilecektir. Bu projede ilk olarak streptozotosinle (STZ) uygulaması ile diyabet oluşturulacak ve diyabetin böbrek korteks hücre membranında meydana getirdiği değişimler başta FTIR spektroskopisi olmak üzere biyofiziksel teknikler ile incelencektir. Ayrıca selenyumun diyabetik hücre membranlarındaki tedavi edici etkileri araştırılacaktır. Böbrek korteks hücre membranı fraksiyonları FTIR spektroskopisinde sulu ortamda incelenecektir. Farklı gruplara ait spektrumlardaki protein, lipid ve karbohidratlardan kaynaklı soğurma bantlarının sinyal şiddet/alanları, frekans değerleri ve bant genişlikleri arasındaki değişimler tespit edilecektir. Bu analizler sonucunda diyabetin ve selenyumun protein ikincil yapılarında meydana getirdiği değişimler ayrıntılı olarak incelenebilecektir.

Suggestions

Diyabetin Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi Ve C Vitamininin Tedavi Edici Rolünün Araştırılması
Severcan, Feride(2010-12-31)
Diyabet, hiperglisemi ile karakterize edilen metabolik bir hastalık olup, pek çok komplikasyona neden olarak neredeyse tüm organ fonksiyonlarını etkiler. Tip 1 ve tip 2 diyabetten en çok etkilenen dokular arasında böbrek dokusu da yer alır. Esas olarak glomerüler lezyonlara neden olan diyabetik nefropati hastalarda sıklıkla gözlenirken hastalık sonucu ölümlerin en önemli nedeni arasında yer almaktadır. Her ne kadar klinikte ve deneysel olarak diyabete bağlı yapı ve fonksiyon bozuklukları belirlenmiş olmasın...
Meme Kanseri Model Hücrelerinde Tüm Genom Düzeyinde RNA Ekspresyon Analizleri
Muyan, Mesut; Can, Tolga; Erson Bensan, Ayşe Elif(2016-12-31)
Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğu kadar gittikçe artan mali ve sosyal yük nedeniyle de önemli bir toplumsal sorundur. Kanserin önlenebilir çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerin azaltılmasına koşut olarak kanserin mekanizmalarının anlaşılmasından, tanı ve tedavisine kadar yeni araştırma yaklaşımları ve analiz modellerinin geliştirilmesi ve sonuçların yeni ürünlere dönüştürülmesi gerekmektedir. RNA-dizileme (RNA-Sequence, RNA-Seq) önceki mikrodizim yaklaşımlardan farklı o...
Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
A Narrative inquiry into early career English language teacher identities
Taşdemir, Hanife; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2021-3-19)
This narrative inquiry aims to investigate the professional identities of early career English language teachers in the Turkish state school context. It explores the ways language teacher identities are constructed through personal histories and professional experiences in learning communities. The early career English language teachers’ views regarding teaching, teachers, students, and the language and the affective dimension of their job are examined. The study additionally looks into the influences of th...
Effects of maternal metabolic disorders on offspring antimicrobial peptides expression: change in antimicrobial defense system
Teker, Hikmet Taner; Yanık, Tülin; Department of Molecular Biology and Genetics (2020-9)
Birth is a traumatic and stressful event for all living organisms. Neonate meets a world full of microbes and has to adapt the new external environment. Throughout all developmental periods and adulthood stages, balanced microbiota crucial for the health of offspring. Antimicrobial peptides (AMP) have enormous impacts on the establishment of the microbiome and determining the specific composition of the bacterial community as well as its spatial organization. This thesis investigated the effects of ma...
Citation Formats
F. Severcan, “Diyabetin Sıçan Böbrek Hücre Membranı Üzerindeki Etkilerinin Ve Selenyumun Tedavi Edici Rolünün Araştırılması,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59820.