Atomik Spektrometride Yöntem Geliştirme Araştırmaları

2009-12-31
Proje geçen yıldan devam etmektedir. Bununla birliktre öğrencilerin adları ve sayılarında değişiklik olduğu için bu bölümün (6.1) tekrar sunulması uygun ve yararlı görülmektedir. Proje 1 (bir) doktora ve 8 (sekiz) yüksek lisans öğrencisinin tez çalışmalarını içermektedir. Tez başlıkları ve özetler aşağıda verilmektedir. Projenin amacı, atomik spektrometri alanında çeşitli projelerin yürütülmesidir. Bunlar iki grupta toplanabilir: 1. Atom tuzakları üzerine çalışmalar (Özdil, Arı, Özcan, Bocal, Demirtaş, Akay, Yıldırım) 2. Eser elemnt tayinleri üzerine diğer çalışmalar (Eroğlu, Bora, Şenol) Öğrenciler, aynı laboratuvar olanaklarını kullanacaklardır.
Citation Formats
O. Y. Ataman, “Atomik Spektrometride Yöntem Geliştirme Araştırmaları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59828.