Hide/Show Apps

Termoelektrik Malzemelerin Yüksek Sıcaklık Davranışlarına Geçiş Metalleri Ve Nadir Toprak Elementleri.

Bu projede kalsiyum kolbaltitler temel termoelektrik malzeme olarak sentezlenecek ve belirli elementler belirli oranlarda geçiş metalleriyle ve nadir toprak metallerle katkılanacak ve/veya yer değiştirilecektir. Termoelektrik malzemeler sitrik sol-gel metodu ile nanotozlar halinde üretilecektir. Bu yöntemde çeşitli oranlarda etilen glikol ve sitrik asit kullanılacaktır. Sitrik asit sistemde kompleksleştirici malzeme olarak kullanılacaktır. Bu aşama kararlı ve homojen nanotozlar elde edilene kadar devam edecektir. Son olarak üretilen tozlar preslemeyle şekillendirilerek termoelektriksel karakterizasyon yapılacaktır. Yapılan katkılamaların ve/veya değiştirmelerin kalsiyum kolbaltit malzemenin termoelektrik özellikleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Kararlılığı ve homojenliği artırmak için uygun ısıl işlem basamakları belirlenerek yüksek sıcaklıklarda ısıl işlemler uygulanacaktır. Önerilen bu proje son zamanlarda gerek alternatif enerji kaynağı olarak gösterilmesi açısından, gerekse ısı şeklinde kaybolan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından yeni ve teknolojik açıdan önemli bir yere sahip olan termoelektrik malzemeler hakkındadır. Bu projede sol-jel yöntemi kullanılarak homojen yapıda ve kompozisyonda nanoyapılı metal oksit termoelektrik malzemelerin sentezlenmesi ve uygun elementlerin katkılanması ile termoelektrik verimin artırılması amaçlanmıştır. Yüksek verimliliğe sahip termoelektrik malzemelerin geliştirilmesi ile bu malzemelerin pazar paylarının artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca katma değeri yüksek olan bu tür termoelektrik malzemelerin yüksek ısı kaybı olan sanayi ve benzeri bölgelerde kullanılabilir hale getirilmeleriyle, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlanılacağı ve bu sayede elektrik enerjisi üretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.