Hide/Show Apps

Kırka Bor Madeni Killerinden Lityum Kazanımı

2011-12-31
Atalay, Mustafa Ümit
Lityum kimyasalları cam sanayinden eczacılığa farklı kullanım alanlarına sahiptir. Üstelik lityum son yıllarda pillerde kullanılmaya başlamasıyla ve lityum pillerin hızla yaygınlaşmasıyla daha da önem kazanmıştır. Lityum spodumen, petalit, lepidolit gibi minerallerin içerisinde, göllerde ve belli tip killerde bulunmaktadır. Türkiye'de ekonomik değere sahip lityum yatakları bulunmamaktadır. Türkiye'nin en büyük boraks madeni olan Kırka Boraks İşletmeleri'nin kil ve bor içeren atıklarında lityum varlığı tespit edilmiştir. Literatürde bu atıklardan lityum elde edilmesi üzerine çalışmalara rastlanmış fakat yapılmış olan çalışmalarda lityum eldesi için ekonomik uygulanabilirliğe sahip bir yöntem geliştirilememiştir. Bu çalışmanın amacı Kırka Boraks İşletmeleri atıklarından lityum eldesi için ekonomik bir yöntem araştırmak ve bu yolla sürdürülebilir bir yaklaşımla şu an atık olan bir değeri faydalı bir hale getirmek ayrıca ithalat yoluyla edinilen lityumun üretilebilmesinin gerçekleştirilmesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Önce konu ile ilgili, kapsamlı bir literatür araştırması yapılacaktır. Daha sonra sahada numune alımı yapılıp detaylı mineralojik karakterizasyon gerçekleştirilecek, içerikteki lityum miktarının boyuta göre dağılımını belirlemek ve artık içindeki diğer iz için elementleri saptamak için gerekli analizler yapılacaktır. Numunelerdeki kil tipi, lityum içeriği , lityumun bağlı bulunduğu kil mineralinin tespiti ve iz lementlerin içeriğinin saptanmasından sonra lityum özütlemesi için gerekli deney düzeneği kurulacak ve özütleme ile çözeltiye alınabilen lityum verimi hesaplanacaktır. Lityum analizleri atomik absorpsiyon yöntemi ile tespit edilecektir.