Salvia Türlerindeki Bioaktif Bileşiklerin Araştırılması.

Kapsam: Aldoz reduktaz enziminin saflaştırılması ve elde edilmesi için gerekli literatür araştırmalarının yapılması ve kesimhanede yeni kesilmiş sığırlardan elde edilecek olan göz örnekleri alınacaktır. Bunun için yaklaşık 2 aylık bir süre ayrılmıştır. Daha sonra 4- 6. aylar içerisinde gerekli olan Salvia türlari ODTÜ Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Musa Doğan'ın ekibi tarafından gerçekleşecektir. 6,7 ve 8. aylarda enzimin elde edilmesine çalışılacaktır. Be elde lens dokuları homogenize edilecek ve enzim santrifuj ve amonyum sülfat çöktürmesi ile kısmi olarak saflaştırılacaktır. Daha sonra kolon kromatografi teknikleri ile enzim saflaştırılmaya çalışılacaktır. 9 ve 10. aylar fraksiyonlama metodu ile salvia türleri özüt hallerine getirilmeye çalışılacak ve salvia türlerinin antioksidan aktivitelerine bakılacaktır. 11. ve 12. aylarda enzim aktivitesi çalışmaları ve enzim aktivitesinin hesaplanması. 13-16 ıncı aylarda eldie edilen Salvia özütlerinin ezim aktivitesi üzerindeki etkileri incelenecektir. Yöntem: Aldose reduktas enzim aktivitesi spectrophotometrik yöntemle Kinoshita method'una göre ölçülecektir(Kinoshita et al 1965). DL-Gliseraldehid substrat olarak kullanılacaktır. 1x10-4 M NADPH kofaktor olarak kullanılacaktır. 1.43 mg/ml protein ihtiva eden ham enzim solusyonuna 270 mM Li2S04 , and 30 mM potassium phosphate buffer (pH 6.7) eklenecek final hacim 1.0 mL ye tamamlanacaktır. Reaksiyon substrat eklenerek başlatılır ve 3 dakika sonra 340 nm de absorbance azalması ölçülür. ade. Aldose reductas aktivitesi Δ OD/min/mg protein cinsinden hesaplanır. Salvia türleri etanol veya metanolde 1e10 oranlarında özütleme yöntemiyle hazırlanacak, kurutma işlemleri rotary uçurtucu ile ve Merkezi Laboratuvarda Liyofilizator kurutması ile tamamlanacaktır. Antioksidan aktiviteye DPPH yöntemiyle Blois (1958) metodu uygulanacaktır. DPPH radikalinin bitki özütleri tarafından sönümlenmesi 517 nm absorbans düşüşü bakilarak ölçülecektir. Bitki özütlerinin aldoz reduktaz üzerindeki etkileri, enzim aktivitesi ölçer gibi yapılıp ancak özütde eklenerek farkı ölçülecektir. Gerekçe: Bütçenin büyük çoğunluğu enzim hazırlanması için (homojenizasyon, isolasyon) ve aktivitite tayiyini için gereklidir, substrat ve kofaktor olarak kullanilan kimyasalar ve solventler ve DPPH standart olarak kullanılan referans maddeleri için kullanılacak olan sarf malzemesi olacaktır. Projenin bir kısmında hizmet alımı için bitkilerin toplanması ve Merkezi Laboratuvar dan hizmet alımları için ayrılacaktır. Beklenen Bulgu: Salviya türlerinin katarakt oluşumunu tetikleyen aldoz redüktaz enzimi üzerine etkisi olması beklenmektedir. Özellikle şeker hastalarında gelişen katarakt oluşumunun bu sayede önlenebilmesi için böyle bir ön çalışma gereklidir. Sonuç: