Hide/Show Apps

Serigrafi Yöntemi İle Kaplamalı İletken Cam Üretimi Ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerine Uygulanması

Proje kapsamında boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek mertebelerde nanoparçacık esaslı iletken kaplamalı camların üretilmeleri ve boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilirliklerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Sol-jel yöntemleri ile üretilmiş nanoparçacıkların ince veya kalın filmler halinde kaplanması esnasında istenilen özelliklere sahip kaplama morfolojisinin elde edilebilmesi için parçacık boyut dağılım aralığı küçük olan parçacıkların sentezlenmesi ve bu parçacıkların yüzey kimyasalları ve takip eden kırma, öğütme gibi homojenizasyon işlemleri ile dispersiyon veya pasta içerisinde homojen dağılımının sağlanması kritik hususlardır. Sol-jel yöntemleri ile üretilecek ITO ve FTO nanoparçacıkları içeren pastalar serigrafi yöntemi ile cam üzerine kaplanacaktır. Kaplamaların morfolojik özellikleri, elektriksel dirençleri ve optik özellikleri belirlenecektir. Laboratuvarımızda elde edilecek kaplamalı camlar ile boya duyarlı güneş hücreleri üretilecektir ve performansları belirlenerek mevcut ticari kaplamalı camlar ile hazırlanmış boya duyarlı güneş hücreleri ile karşılaştırılmaları yapılacaktır. Proje sonucu ortaya çıkacak nanoparçacık esaslı iletken kaplamalı camlar sanayide ve elektronik endüstrisinde kullanılan bir malzeme olan geçirgen ve iletken oksit kaplamalı camlara ucuz bir alternatif sunması itibariyle ticari değeri olan bir üründür. Bu tip camların performanslarının ve güneş hücrelerinde kullanılabilirliğinin arttırılması fotovoltaik panellerin maliyetlerinde önemli düşüşe sebep olacaktır. Günümüzde yenilenebilir enerjilerin ve özellikle güneş enerjisinin yaygınlaşmasındaki en önemli engel fosil yakıtlarla karşılaştırıldıklarında enerji maliyet oranlarının yüksek olması ve ekonomik olarak kullanım alanlarının sınırlı olmasıdır. Güneş hücrelerinin ekonomik olarak avantajlı hale gelebilmeleri açısından yüksek verimlilik kadar malzeme maliyetlerinin düşürülmesi de önemli bir strateji olup, proje çıktısı ürün bu açıdan ince film güneş hücrelerinin ve üçüncü nesil güneş hücrelerinin maliyetlerinin düşürülmesine katkı yapacaktır.