DOYGUN OLMAYAN ZEMINLERDE ÜÇ EKSENLI DENEYLERLE BÜNYE MODELLEMESI

2013-12-31
Toker, Nabi Kartal
Naghadeh, Ahmad Reza
DOYGUN OLMAYAN ZEMINLERDE ÜÇ EKSENLI DENEYLERLE BÜNYE MODELLEMESI
Citation Formats
N. K. Toker and A. R. Naghadeh, “DOYGUN OLMAYAN ZEMINLERDE ÜÇ EKSENLI DENEYLERLE BÜNYE MODELLEMESI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59895.