Hide/Show Apps

PMMA/ KİL NANOKOMPOZİTLER İLE MODİFİYE EDİLEN İLETKEN POLİMER BAZLI FONKSİYONEL IMMOBİLİZASYON MATRİSİ: AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI

PMMA/ KİL NANOKOMPOZİTLER İLE MODİFİYE EDİLEN İLETKEN POLİMER BAZLI FONKSİYONEL IMMOBİLİZASYON MATRİSİ: AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI