PMMA/ KİL NANOKOMPOZİTLER İLE MODİFİYE EDİLEN İLETKEN POLİMER BAZLI FONKSİYONEL IMMOBİLİZASYON MATRİSİ: AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI

2013-12-31
Toppare, Levent Kamil
Kesik, Melis
PMMA/ KİL NANOKOMPOZİTLER İLE MODİFİYE EDİLEN İLETKEN POLİMER BAZLI FONKSİYONEL IMMOBİLİZASYON MATRİSİ: AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI
Citation Formats
L. K. Toppare and M. Kesik, “PMMA/ KİL NANOKOMPOZİTLER İLE MODİFİYE EDİLEN İLETKEN POLİMER BAZLI FONKSİYONEL IMMOBİLİZASYON MATRİSİ: AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59906.