N- PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

2013-12-31
Zora, Metin
Dikmen, Ezel
N- PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Citation Formats
M. Zora and E. Dikmen, “N- PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59917.