Hide/Show Apps

N- PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI

2013-12-31
Zora, Metin
Dikmen, Ezel
N- PROPARJİLİK B-ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN ELEKTROFİLİK HALKALAŞMA TEPKİMELERİNİN ARAŞTIRILMASI