METAL KENETLENME TEPKİMELERİYLE 5- İYOTPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN TÜREVLENDİRİLMESİ

2013-12-31
Zora, Metin
Karadeniz, Eda
METAL KENETLENME TEPKİMELERİYLE 5- İYOTPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN TÜREVLENDİRİLMESİ
Citation Formats
M. Zora and E. Karadeniz, “METAL KENETLENME TEPKİMELERİYLE 5- İYOTPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN TÜREVLENDİRİLMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59919.