ENZİM KATALİZÖRLÜĞÜNDE C-C BAĞI OLUŞUMU İLE ÇAPRAZ AÇİLOİN TEPKİMELERİ

2013-12-31
Özçubukçu, Salih
Kazanci, Ceren
ENZİM KATALİZÖRLÜĞÜNDE C-C BAĞI OLUŞUMU İLE ÇAPRAZ AÇİLOİN TEPKİMELERİ
Citation Formats
S. Özçubukçu and C. Kazanci, “ENZİM KATALİZÖRLÜĞÜNDE C-C BAĞI OLUŞUMU İLE ÇAPRAZ AÇİLOİN TEPKİMELERİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59967.